cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Nederlandse Canvas-deployopmerkingen (7-7-2021)

Nederlandse Canvas-deployopmerkingen (7-7-2021)

Nederlandse Canvas-deployopmerkingen (7-7-2021) - Google Docs

Canvas-deploys bevatten codewijzigingen die zijn bedoeld om bugs te verhelpen, de prestaties te verbeteren en voorbereidingen uit te voeren voor nieuwe functies, maar ze hebben geen invloed op de werkstromen van de klant. Deze deploys vinden elke twee weken plaats.

Was this article helpful? Yes No