cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Nederlandse Canvas-releaseopmerkingen (16-7-2022)

Nederlandse Canvas-releaseopmerkingen (16-7-2022)

In deze Canvas-release (16 juli) geldt voor instituten die de functieoptie Verbeterd leerdoelenbeheer gebruiken dat beheerders en cursusleiders die Verbeterd leerdoelenbeheer hebben ingeschakeld, rechtstreeks gemiddelde als een berekeningsmethode voor de leerdoelen kunnen selecteren. Bovendien wordt in Accountinstellingen de standaardstatus van de functieoptie Verbeterd leerdoelenbeheer bijgewerkt naar Ingeschakeld/Ontgrendeld.

Screencast | Ga naar de pagina Nieuwe functie Screencasts voor een overzicht van alle beschikbare video's in deze release.

Alle bronnen | Functies in deze release kunnen zijn opgenomen in productblogs en andere inhoud. Zie de Community-tag van 16-7-2022 voor alle gerelateerde links.

 

Nieuwe functies

Terug naar inhoudsopgave

Dashboard

Waarnemersdashboard gefilterd op cursist

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

1-7-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

16-7-2022

Relevante Canvas-gebieden

Dashboard

Van invloed op gebruikersinterface

Ja   

Relevante gebruikersrollen

Waarnemers

Eerdere vermelding in release

Canvas-releaseopmerkingen (21-5-2022)

Functievideo

Release-screencast: 16-7-2022 Waarnemersdashboard gefilterd op cursist

Gesprekken over gerelateerde ideeën

Ouders: weergave omschakelen tussen kinderen - Instructure Community 


Samenvatting

Waarnemers die aan meerdere cursisten zijn gekoppeld, kunnen het dashboard selecteren van de cursist die ze willen bekijken.

Voordeel van de wijziging

Door deze update kunnen waarnemers het dashboard en de cursussen van één cursist tegelijk bekijken.

Functiewerkstroom

 

Observer Dashboard Filter by StudentObserver Dashboard Filter by StudentFilter op waarnemersdashboard voor cursist

 
Als waarnemers meerdere cursisten observeren, kunnen ze op de vervolgkeuzelijst Cursist (Student) klikken om de dashboardweergave te wijzigen van de cursist die ze observeren.

Observer Dashboard Filter by Student viewObserver Dashboard Filter by Student viewFilter op waarnemersdashboard voor cursistweergave

 
Het dashboard verandert op basis van de dashboardweergave van de cursist.

Aanvullende details

Waarnemers kunnen niet meerdere cursisten tegelijk selecteren. Er kan maar één gebruiker tegelijk worden geselecteerd bij filteren.Functieopties

Terug naar inhoudsopgave

Functieopties bieden instituten de mogelijkheid om nieuw ontwikkelde Canvas-functionaliteit in overstemming met hun eigen tijdsplanning in te schakelen. Tenzij anders vermeld, zijn alle functieopties opt-in en vereisen deze geen actie door een Canvas-beheerder totdat de implementatiedatum van een functie wordt aangekondigd. Zie Canvas LMS functieopties voor een complete lijst van de functieopties.

Een functievoorbeeld-label geeft aan dat een functieoptie actief in ontwikkeling is wat betekent dat deze rechtstreeks via gebruikersfeedback wordt samengesteld. Functievoorbeelden maken gebruik van updates buiten de reguliere Canvas-releaseplanning en worden gepost in de sectie Gerelateerde releases in Canvas-releases & deploys.

Raadpleeg de tabel onder elke functienaam voor specifieke informatie over de functie. Zie de Canvas-releaseopmerkingen FAQ voor algemene informatie over de functieopties.

 

Verbeterd leerdoelenbeheer

Gemiddelde-berekeningsmethode

Naam van functieoptie

Verbeterd leerdoelenbeheer

Functieoptie & Standaardstatus inschakelen

Account (Ingeschakeld/Ontgrendeld) 

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

20-6-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

16-7-2022

Subaccountconfiguratie

Ja

Machtigingen

Leerdoelen - toevoegen/bewerken/verwijderen

Leerdoelen - importeren

Van invloed op gebruikersinterface

Ja   

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Beheerders, cursusleiders, verbeterde leerdoelen

Ondersteuning voor mobiele apps

Niet beschikbaar

Beschikbaarheid Free-for-Teacher

Niet beschikbaar

Status functieoptie

Productiegereed

Gesprekken over gerelateerde ideeën

Vakbeheersing - "Gemiddelde" optie voor berekeningsmethode opgeven 

Functievideo

Release-screencast: 16-7-2022 Gemiddelde-berekeningsmethode voor Verbeterd leerdoelenbeheer


Samenvatting

De gemiddelde-berekeningsmethode kan worden ingesteld voor vakbeheersing in de functieoptie Verbeterd leerdoelenbeheer.

Voordeel van de wijziging

Door deze update kunnen beheerders en cursusleiders de gemiddelde-methode gebruiken om de uiteindelijke leerdoelscore te berekenen als een eenvoudige, ongewogen gemiddelde van alle itemscores voor dat leerdoel. 

Aanvullende informatie

Voor accounts die strenge vakbeheersing- of bekwaamheid-gebaseerde onderwijsmodellen implementeren kan de functieoptievlag Gemiddelde-berekeningsmethode voor leerdoelen worden uitgeschakeld. Wanneer deze vlag is uitgeschakeld, zal het gemiddelde niet als een optie voor de berekeningsmethode worden weergegeven wanneer gebruikers leerdoelen maken of bewerken en wordt dit niet in een .csv-upload geaccepteerd.

Functiewerkstroom

Indien ingeschakeld kunnen gebruikers de gemiddelde-berekeningsmethode selecteren bij het maken van een nieuw leerdoel.

Improved Outcomes Management Create OutcomeImproved Outcomes Management Create OutcomeLeerdoel maken in Verbeterd leerdoelenbeheer

 
Klik in de pagina Leerdoelen op de knop Maken (Create).

Improved Outcomes Management Calculation Method Drop Down MenuImproved Outcomes Management Calculation Method Drop Down MenuVervolgkeuzelijst Berekeningsmethode in Verbeterd leerdoelenbeheer

 
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Berekeningsmethode de optie Gemiddelde (Average).

Improved Outcomes Management Average Calculation MethodImproved Outcomes Management Average Calculation MethodGemiddelde-berekeningsmethode in Verbeterd leerdoelenbeheer

 
Wanneer de gemiddelde-berekeningsmethode is geselecteerd, klik je op de knop Maken (Create) om het leerdoel op te slaan.

Terug naar inhoudsopgave

 

Update voor standaardstatus van functieoptie Verbeterd leerdoelenbeheer 

Naam van functieoptie

Verbeterd leerdoelenbeheer

Functieoptie & Standaardstatus inschakelen

Account (Ingeschakeld/Ontgrendeld) 

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

16-7-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

16-7-2022

Subaccountconfiguratie

Ja

Machtigingen

Leerdoelen - toevoegen/bewerken/verwijderen

Leerdoelen - importeren

Van invloed op gebruikersinterface

Ja   

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Beheerders, verbeterde leerdoelen

Ondersteuning voor mobiele apps

Niet beschikbaar

Beschikbaarheid Free-for-Teacher

Niet beschikbaar

Status functieoptie

Productiegereed

Gesprekken over gerelateerde ideeën

“Verbeterd leerdoelenbeheer” zonder “Vakbeheersingsschalen voor leerdoelen op account- en cursusnive...


Samenvatting

In Accountinstellingen wordt de standaardstatus van de functieoptie Verbeterd leerdoelenbeheer bijgewerkt naar Ingeschakeld/Ontgrendeld.

Voordeel van de wijziging

Door deze update kunnen beheerders de functieoptie Verbeterd leerdoelenbeheer in- of uitschakelen zonder ondersteuning van een Customer Support Manager. Verbeterd leerdoelenbeheer zorgt voor een betere gebruikerservaring bij het maken, organiseren en beheren van leerdoelen op account- en cursusniveau, waaronder responsiviteit en toevoegen van de mogelijkheid tot het zoeken van leerdoelen.

Aanvullende informatie

Voorheen was de standaardstatus voor de functieoptie Verbeterd leerdoelenbeheer de instelling Uitgeschakeld/Vergrendeld en was er ondersteuning van een Customer Support Manager nodig om de optie in te schakelen. Bij eerdere toepassers vereist Verbeterd leerdoelenbeheer niet langer dat accounts de functievlag voor Vakbeheersingsschalen op account- en cursusniveau inschakelen. 

 

Wijzigingenlogboek Releaseopmerkingen

Terug naar inhoudsopgave

Datum  
1-7-2022

Nieuwe toegevoegde functie

  • Waarnemersdashboard gefilterd op cursist
20-6-2022 Gepubliceerde releaseopmerkingen
Was this article helpful? Yes No
Informatie over Canvas-releaseopmerkingen

Productiereleaseopmerkingen geven Canvas-updates aan die worden opgenomen in de zaterdag-release en kunnen worden gewijzigd. Het is echter mogelijk dat er al enkele functies zijn geïmplementeerd zoals aangegeven in de releaseopmerkingen. Nieuwe functies kunnen verschillen van die in je bèta-omgeving.

Het beleid voor opmerkingen bij releaseopmerkingen is hier van toepassing.

Functies op accountniveau zijn niet beschikbaar voor Free-for-Teacher-accounts, tenzij anders vermeld.

Herinnering over Flash-inhoud: Canvas geeft Flash-inhoud weer zoals deze door de belangrijkste browsers wordt ondersteund. Microsoft Edge, Safari, Chrome en Firefox worden standaard ingesteld op HTML5 als voorkeursmethode voor weergave van website-inhoud, om de weergave in de browser te versnellen en de veiligheid te verbeteren. Deze browsers zullen uiteindelijk alle Flash-inhoud blokkeren. Voor optimale prestaties in Canvas moet cursusinhoud worden ontworpen met ondersteuning van HTML5. Alle Flash-inhoud kan dan nog steeds worden geopend door daarvoor handmatig toestemming te geven in de browser.

Ervaren gebruikers van CSS en Javascript: Canvas-releases kunnen niet-gedocumenteerde wijzigingen bevatten die van invloed zijn op stijlen en code in aangepaste toepassingen. Vergeet overigens niet je bèta-omgeving te controleren op eventuele aanpassingsfouten.

Voor vragen over functies in de releaseopmerkingen kun je een discussie starten in je taalgroep.

Release informatie is onderhevig aan veranderingen.