Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Nederlandse Canvas-releaseopmerkingen (18-6-2022)

Nederlandse Canvas-releaseopmerkingen (18-6-2022)

Aanstaande Canvas-wijzigingen

25-5-2022

 • Uitfasering van meldingen voor rechtstreekse Twitter-berichten

Zie Aanstaande Canvas-wijzigingen voor meer informatie.

 

In deze Canvas-release (van 18 juni) kunnen cursusleiders waarnemers opnemen bij het versturen van berichten via de link "Bericht naar cursisten die" in de Cijferlijst. 

Zie Canvas-functies per gebruikersrol voor informatie over de functionaliteit per gebruikersrol.

Screencast | Ga naar de pagina Nieuwe functie Screencasts voor een overzicht van alle beschikbare video's in deze release.

Alle bronnen | Functies in deze release kunnen zijn opgenomen in productblogs en andere inhoud. Zie de Community-tag van 2022-06-18 voor alle gerelateerde links.

 

Nieuwe functies

Terug naar inhoudsopgave

Cijferlijst

Bericht naar waarnemers van cursisten die

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

16-5-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

18-6-2022

Van invloed op gebruikersinterface

Ja

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Cursusleiders, Cijferlijst

Gesprekken over gerelateerde ideeën

"Bericht naar WAARNEMERS van cursisten die..." in Cijferlijsten! 

Functievideo

Release-screencast: 18-6-2022 Cijferlijst - Bericht naar waarnemers van cursisten die

Functie Q&A

Releases Q&A: 18-6-2022 Cijferlijst - Bericht naar waarnemers van cursisten die


Samenvatting

Cursusleiders kunnen waarnemers opnemen bij het versturen van berichten via de link "Bericht naar cursisten die" in Cijferlijst.

Voordeel van de wijziging

Met deze update kunnen cursusleiders samenwerken met waarnemers via gerichte communicatie

Functiewerkstroom

Gradebook Message Students Who linkGradebook Message Students Who linkCijferlijst - Bericht naar cursisten die

 

 
Zoek in de Cijferlijst naar de opdracht en klik op het pictogram voor opties [1]. Klik vervolgens op de link Bericht naar cursisten die (Message Students Who) [2].

Message Observers of Students WhoMessage Observers of Students WhoBericht naar waarnemers van cursisten die

 
Standaard geeft Canvas namen weer uit de categorie Hebben nog niets ingeleverd.

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Voor cursisten die... (For students who...) [1] de categorie cursisten die je een bericht wilt sturen. Canvas geeft op basis van real-time gegevens de namen weer van de waarnemers in de categorie die je hebt geselecteerd [2]. Je kunt waarnemers uit het bericht verwijderen door te klikken op het pictogram voor verwijderen [3].

Aanvullende details

Deze functie ondersteunt de optie om alle waarnemers, specifieke waarnemers of alleen cursisten op te nemen bij het sturen van een bericht via de link "Bericht naar cursisten die" in de Cijferlijst. Deze functie is momenteel niet beschikbaar in Nieuwe analyse.

 

 

Platform/integratie

Terug naar inhoudsopgave

 

Browsers

Server Name Indication (SNI)

Samenvatting

Gebruikers van een vanity Canvas-URL kunnen te maken krijgen met SSL-validatiefouten (Secure Sockets Layer) als hun browser of andere tool die voor Canvas wordt gebruikt, niet compatibel; is met SNI (Server Name Indication). Alle vermelde browserversies in de Basishandleiding van Canvas zijn compatibel met SNI.

Voordeel van de wijziging

Deze wijziging maakt Canvas sneller en zorgt voor minder fouten. Bovendien wordt hiermee de voetafdruk van de Canvas-infrastructuur vereenvoudigd.

Implicaties

SNI zorgt voor een beperking van de bronnen die toegang hebben tot Canvas. Voor toegang tot Canvas moeten gebruikers een van de volgende browserversies hebben:

 • Internet Explorer 7 of nieuwer op Windows Vista of nieuwer.
 • Mozilla Firefox 2.0 of hoger
 • Opera 8.0 of hoger (TLS 1.1-protocol moet zijn ingeschakeld)
 • Opera Mobile met minimaal versie 10.1 bèta op Android
 • Google Chrome (Vista of nieuwer; XP op Chrome 6 of nieuwer)
 • OS X 10.5.7 of nieuwer op Chrome 5.0.342.1 of nieuwer
 • Safari 2.1 of hoger (Mac OS X 10.5.6 of nieuwer en Windows Vista of nieuwer)
 • Konqueror/KDE 4.7 of nieuwer
 • MobileSafari in Apple iOS 4.0 of nieuwer
 • Android-standaardbrowser op Honeycomb of nieuwer
 • Windows Phone 7
 • MicroB op Maemo 

Aanvullende details

Klanten die gebruikmaken van een vanity-URL en van niet-SNI-compatibele (zoals nie4t-ondersteunde browsers, automatisering, etc.) kunnen een foutbericht te zien krijgen wanneer ze Canvas openen. 

Non- SNI Compliant Error DisplayNon- SNI Compliant Error DisplayWeergave van fout voor niet-SNI-compatibele bronnen

 

Als gebruikers proberen het Canvas-account van hun organisatie te openen via een vanity-URL op een client die niet SNI-compatibel is, kan er een fout worden weergegeven. Bovendien verschilt het foutbericht van browser tot browser.

Als organisaties met vanity-URL's browsers niet bijgewerkt kunnen houden, moeten ze .instructure.com gebruiken. Als je niet precies weet wat de niet-vanity-URL van je organisatie is, neem dan contact op met je Canvas-beheerder.

Automatiseringen verifiëren

Gebruikers kunnen er op twee manieren voor zorgen dat hun automatiseringen werken:

 1. Workflows/automatiseringen doorsturen naar de URL .instructure.com.
 2. De software vaststellen en bijwerken die communiceert met de vanity-domeinnaam

 

 

 

 

 

 

Wijzigingenlogboek Releaseopmerkingen

Terug naar inhoudsopgave

Datum  
16-5-2022 Gepubliceerde releaseopmerkingen
Was this article helpful? Yes No
Informatie over Canvas-releaseopmerkingen

Productiereleaseopmerkingen geven Canvas-updates aan die worden opgenomen in de zaterdag-release en kunnen worden gewijzigd. Het is echter mogelijk dat er al enkele functies zijn geïmplementeerd zoals aangegeven in de releaseopmerkingen. Nieuwe functies kunnen verschillen van die in je bèta-omgeving.

Het beleid voor opmerkingen bij releaseopmerkingen is hier van toepassing.

Functies op accountniveau zijn niet beschikbaar voor Free-for-Teacher-accounts, tenzij anders vermeld.

Herinnering over Flash-inhoud: Canvas geeft Flash-inhoud weer zoals deze door de belangrijkste browsers wordt ondersteund. Microsoft Edge, Safari, Chrome en Firefox worden standaard ingesteld op HTML5 als voorkeursmethode voor weergave van website-inhoud, om de weergave in de browser te versnellen en de veiligheid te verbeteren. Deze browsers zullen uiteindelijk alle Flash-inhoud blokkeren. Voor optimale prestaties in Canvas moet cursusinhoud worden ontworpen met ondersteuning van HTML5. Alle Flash-inhoud kan dan nog steeds worden geopend door daarvoor handmatig toestemming te geven in de browser.

Ervaren gebruikers van CSS en Javascript: Canvas-releases kunnen niet-gedocumenteerde wijzigingen bevatten die van invloed zijn op stijlen en code in aangepaste toepassingen. Vergeet overigens niet je bèta-omgeving te controleren op eventuele aanpassingsfouten.

Voor vragen over functies in de releaseopmerkingen kun je een discussie starten in je taalgroep.

Release informatie is onderhevig aan veranderingen.