cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Nederlandse Ready release-opmerkingen (11-4-2020)

Nederlandse Ready release-opmerkingen (11-4-2020)

Nederlandse Ready release-opmerkingen (11-4-2020)

Functies die gereed zijn voor publicatie, worden wekelijks vrijgegeven en kunnen door Canvas-beheerders naar eigen keuze worden geïmplementeerd. Deze functies bieden een onmiddellijke oplossing voor organisaties die kampen met COVID-19. De reguliere Canvas-releases vinden nog steeds gewoon plaats op de derde zaterdag van de maand.

Comments

Wrong translation, This is not Dutch

Hi René, 

Thank you for bringing this to my attention. I have corrected the translation and I apologize for the inconvenience. 

Have a beautiful day,

Kandis

Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎04-13-2020 09:49 AM
Updated by: