cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Nederlandse Ready release-opmerkingen (11-4-2020)

Nederlandse Ready release-opmerkingen (11-4-2020)

Nederlandse Ready release-opmerkingen (11-4-2020)

Functies die gereed zijn voor publicatie, worden wekelijks vrijgegeven en kunnen door Canvas-beheerders naar eigen keuze worden geïmplementeerd. Deze functies bieden een onmiddellijke oplossing voor organisaties die kampen met COVID-19. De reguliere Canvas-releases vinden nog steeds gewoon plaats op de derde zaterdag van de maand.