cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Nederlandse Ready release-opmerkingen (28-3-2020)

Nederlandse Ready release-opmerkingen (28-3-2020)

Nederlandse Ready release-opmerkingen (28-3-2020)

Functies die gereed zijn voor publicatie, worden wekelijks vrijgegeven en kunnen door Canvas-beheerders naar eigen keuze worden geïmplementeerd. Deze functies bieden een onmiddellijke oplossing voor organisaties die kampen met COVID-19. De reguliere Canvas-releases vinden nog steeds gewoon plaats op de derde zaterdag van de maand.

Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎03-30-2020 12:27 PM
Updated by: