Hvordan bruker jeg vurderingsskalaer i en konto?

Du kan vise din kontos vurderingsskala, inkludert vurderingsskalaene du har oppretter for kontoen din. Du kan også redigere og slette vurderingsskalaene om det er ønskelig.

Alle vurderingsskalaer som er opprettet i kontoen din vil også vises i underkontoene.

Åpen konto

Åpen konto

Klikk på Admin-lenken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne karaktersetting

Åpne karaktersetting

I kontonavigering klikker du på lenken « Karaktersetting » (Grading).

Åpne vurderingsskalaer

Åpne vurderingsskalaer

Om flere vurderingsperioder er aktivert for institusjonen din, klikk på fanen Skalaer (Schemes).

Vis vurderingsskala

Siden Skalaer viser alle vurderingsskalaer for kontoen din.

Legg til vurderingsskala

Legg til vurderingsskala

For å legge til vurderingsskala i en konto, klikk på tasten « legg til vurderingsskala » (Add Grading Scheme).

Administrer vurderingsskalaer for emne

Hvis du vil redigere en vurderingsskala, klikk på ikonet « Rediger » (Edit) [1].

For å slette en vurderingsskala, klikker du på «Slett» (Delete)-ikonet [2].

Merknader:

  • Du kan kun redigere vurderingsskalaer som ikke er brukt til vurdering.
  • Hvis vurderingsskalaer er brukt til å vurdere en student i et emne, kan skalaen ikke lenger slettes fra kontoen.