Hvordan administrerer jeg nye funksjoner for et emne?

Canvas skaper kontinuerlig nye funksjoner for å forbedre opplevelsen. Denne leksjonen gir en oversikt over hvordan funksjonsvalg administreres på emnenivå. På emnenivå har du kanskje muligheten til å implementere funksjoner på en emne-for-emne-basis. Instruktører har ingen kontroll over brukernivåfunksjoner. For å se spesifikke tilgjengelige funksjonsvalgene for emnenivå i Canvas, gå til leksjonen for Gjeldende funksjoner for emnenivå (Course-Level Features).

For at en funksjon skal vises for et emne, må funksjonen aktiveres for institusjonen av en Canvas-administrator.

Merknader:

  • Innstillingene til funksjonsvalg blir aldri kopiert fra produksjon og beholder alltid sine standardinnstillinger. Funksjonsvalgene må behandles individuelt i miljøene test og beta .
  • Noen funksjoner vil kanskje ikke være tilgjengelige i gratis for lærer-kontoer (Free-for-Teacher). Vennligst sjekk Canvas kontosammenligninger PDF(Canvas Account Comparisons PDF).

Åpne emne-innstillinger

Åpne emne-innstillinger

I navigering på emner, klikk på lenken Innstillinger (Settings).

Åpne funksjonsvalg-fanen

Åpne funksjonsvalg-fanen

Klikk på Funksjonsvalg (Feature Options)-fanen.

Vis funksjonsvalg

Vis funksjonsvalg

Tilgjengelige funksjoner vil vises i funksjonsvalg-fanen. Nye funksjoner aktiveres av din institusjonelle admin, og funksjonsvalg-fanen viser ikke noen funksjoner før de gis tilgang til deg.

Hver emne-funksjon inkluderer en funksjonsbeskrivelse. Klikk på pil-ikonet ved siden av funksjonen for å utvide funksjonsboksen og vise beskrivelsen.

Filtrer funksjonsvalg

Filtrer funksjonsvalg

Klikk på nedtrekksmenyen Filter for å filtrere etter alle funksjoner, aktiverte funksjoner eller deaktiverte funksjoner.

Søk etter funksjonsvalg

Søk etter funksjonsvalg

For å søke etter et funksjonsvalg, skriv inn et nøkkelord i Søkefeltet (Search).

Vis funksjonsmerker

Funksjonsmerker hjelper med å identifisere statusen til hver funksjon. En funksjon uten merke betyr at funksjonen er stabil og klar for bruk i ditt produksjonsmiljø [1].

Funksjoner kan også inkludere et Funksjonsforhåndsvisning (Feature Preview)-merke [2], noe som betyr at funksjonen er under aktiv utvikling. Du kan melde deg på funksjonen og bli med i Fellesskapets brukergruppe for å hjelpe til med å forbedre funksjonen gjennom direkte tilbakemelding. Tilgang til brukergruppen står i beskrivelsen av funksjonsvalget.

Vis funksjonstilstander

Hver funksjon viser en funksjonsstatus som er angitt av administratoren din.

Aktiverte funksjoner viser et Aktivert-ikon [1].

Deaktiverte funksjoner viser et Deaktivert-ikon [2].

Merknader:

  • Funksjonstilstander som ikke er låst av en administrator, vises ikke i listen over Funksjonsvalg for emner.
  • Emnefunksjoner aktiveres emne for emne.

Administrer funksjonstilstander

For å aktivere eller deaktivere en ulåst funksjon, klikk på funksjonens Status-ikon [1].

For å aktivere funksjonen, klikk på Aktivert-alternativet [2].

For å deaktivere funksjonen, klikk på Deaktivert-alternativet [3].

Merknader: 

  • Funksjonstilstander som ikke er låst av en administrator, vises ikke i listen over Funksjonsvalg for emner.
  • Avhengig av funksjonens funksjonalitet, når du setter en funksjon til På kan Canvas vise en advarsel som ber deg bekrefte valget ditt, da noen kontofunksjoner kan ha utilsiktede konsekvenser hvis de slås av.