Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan importerer jeg et Canvas-emne eksportpakke?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan importerer jeg et Canvas-emne eksportpakke?

Har du en Canvas-emne eksportpakke fra andre som du ønsker å bruke i Canvas, eller har du tidligere eksportert et emne, kan du importere emnet som en Canvas-emne eksportpakke. En eksportpakke er importert som en IMSCC-fil.

Merknader:

  • Når det er importert i et emne, har emnene som er eksportert samme begrensninger som emneimporter. For mer detaljer, se importer innhold seksjonen i Canvas Basics Guide.
  • Ved importering av en Canvas-emne eksportpakke vil pakken overskrive noen av de eksisterende emneinnstillingene. Er for eksempel destinasjons-emnet satt opp med en privat opphavsrett, kan du importere en pakke som har CC-opphavsrett, opphavsrett-lisensen i destinasjons-emnet vil endre fra privat til CC. Se over emneinnstillingene etter alle emneimport for å påse viktige innstillinger fortsatt er på sin plass.
  • Import av samme emneeksportpakken mer én gang overskriver annet eksisterende innhold i emnet. For å unngå dette, last ned eksportfilen på nytt for å opprette en ny emneeksport-fil før du importerer filen på nytt til emnet ditt. Når du importerer den nye filen vil emnet inkludere både den opprinnelig importerte innholdet og innholdet fra den eksportfilen som ble lastet ned på nytt.
  • Emner er tildelt bestemte begrensninger på filstørrelse for lagringsplass for filer. Din filpakke for emnets eksportpakke må være mindre enn kvoten for emnet som vist i emnestatistikk. Har du ikke nok lagringsplass i emnet ditt for å importere eksportpakken, kontakt din Canvas administrator.
  • Instruktører må manuelt abonnere på eller aktivere oppgavevarslinger og kunngjøringer etter at de er importert inn i et nytt emne.
  • Hvis du importerer en Nye tester-vurdering og deretter importerer den samme oppgaven på nytt, vil Canvas gå tilbake til den opprinnelige vurderingen. For å importere endringer i en Nye tester-vurdering, må du duplisere vurderingen og deretter importere den i emnet ditt.
  • Eksportpakker for Canvas for Grunnskolen beholder temaet Canvas for Grunnskolen ved import.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I navigering på emner, klikk på lenken Innstillinger (Settings).

Importere innhold til emne

«Importer innhold til dette emnet»-tasten

Klikk på lenken « Importer kursinnhold » (Import Course Content).

Velg innholdstype

Velg Canvas-emne eksportpakke

Velg alternativet « Canvas-emne eksportpakke » (Canvas Course Export Package) i rullegardinmenyen for innholdstype.

Velg fil

Velg fil

Klikk på knappen Velg fil (Choose File).

Åpne fil

Åpne fil

Velg .imscc-filen du ønsker å importere [1]. Klikk på knappen Åpne (Open) [2].

Velg «Flytting av innhold» (Migration Content)

Velg emne

Hvis du vil importere alt innhold fra emnet, velger du radioknappen « Alt innhold » (All Content) [1].

Hvis du vil velge et bestemt innhold, klikk på radioknappen « Velg bestemt innhold » (Select specific content) [2].

Merknad: Hvis du velger alternativet bestemt innhold, må du velge innholdet du ønsker å importere etter at du har gått gjennom de resterende sidealternativene. Når du begynner å importere innholdet, kan ikke importvalget kanselleres.  

Justere hendelser og forfallsdatoer

Velg emne

Hvis du vil justere forfallsdatoene forbundet med emnehendelser og -oppgaver, klikker du på avkrysningsruten « Juster hendelser og forfallsdatoer » (Adjust events and due dates).

Vis varselsmelding om import av innhold

Vis varselsmelding om import av innhold

Når du importerer innhold, vises en melding som forklarer at import av samme kursinnhold eller eksportpakke mer enn én gang vil overskrive alt eksisterende innhold i kurset.

Importere emne

Importere emne

Klikk på « Importer » (Import)-knappen [1].

En fremdriftsindikator viser opplastningsstatusen med prosent [2].

Vis nåværende jobber

Nåværende jobber seksjonen viser status for importen. Løpende rapporter viser en fremdriftslinje som indikerer tiden som gjenstår før importen er fullført [1].

Hvis du valgte å velge et bestemt innhold i emnet, vises nåværende jobb som Venter på Valg (Waiting for Select) [2], som betyr at du må velge innholdet du ønsker å importere.

Importen kan også vise andre statusindikatorer som en del av importprosessen. Lær mer om statuser for emneimport.

Vis innholdet fra enhver fullført import ved å åpne en hvilken som helst lenke i Navigering på emner.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.