Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan laster jeg opp endringer til karakteroversikten?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan laster jeg opp endringer til karakteroversikten?

Du kan også bruke en CSV-fil til å laste opp endringer til karakteroversikten. Du kan laste opp informasjon for eksisterende oppgaver, eller du kan også bruke en CSV-fil til å opprette nye oppgaver i karakteroversikten. Nye oppgaver vil automatisk bli publisert i emnet. Dersom du ikke vet hvordan du lagrer en fil i CSV-format, sjekk dokumentasjonen til programmet du bruker for å opprette karakteroversikten (f.eks. Excel).

Hvis du ikke vil opprette en ny CSV-fil, kan du alltid laste ned CSV-en fra Canvas, endre den og laste opp igjen samme fil, og endringene vil vises i Canvas når du har lastet opp CSV-filen igjen.

Hvis du oppretter en kolonne for en ny oppgave, vil Canvas spørre hvordan du vil importere oppgaven. Nye oppgaver lastes opp med følgende innstillinger:

 • Oppgavegruppe: Oppgaver
 • Type innlevering: Ingen innlevering
 • Forfallsdato for: Alle

 Merknader:

 • Karakterbokens CSV-fil laster ned ferdige/ufullstendige oppgaver som vises som full eller ingen kreditering (f.eks for en 10-poeng oppgave, 10 eller 0). Resultater med fullstendig eller delvis kreditt lastes opp som en fullført oppgave; resultat med null laster opp som en ufullstendig oppgave.
 • CSV-filopplastinger kan opprette oppgaver og oppdatere karakterer; de kan ikke oppdatere noe annet område i karakteroversikten, som oppgavestatus eller kommentarer.
 • Bokstavkarakter- og GPA skala-oppgaver støtter ikke oppføringer som ikke er del av oppgavens vurderingsskala.
 • Alle endringer laget for ikke-skrivebeskyttede kolonner er inkludert i opplastingen. Men skrivebeskyttede kolonner er automatisk ignorert i opplastingen.
 • Når flere vurderingsperioder er aktivert, kan ikke CSV-filopplasting opprette nye oppgaver. Foreløpig må nye oppgaver opprettes i Canvas-grensesnittet. I tillegg er CSV-filer kontrollert mot vurderingsperiodenes lukkedatoer; karakterer kan ikke endres for en oppgave i en lukket vurderingsperiode.
 • En opplasting vil ikke gjenkjenne oppgaver med navn som gjeldende resultat, gjeldende poengsum, sluttresultatet, sluttpoengsum eller endelig karakter.
 • For å laste opp endringer til karakterboken med studenter eller opppgavenavn som har spesielle tegn, sørg for at denne filen er lagret som en UTF-8 CSV-fil

 

Vis eksempel-CSV-fil

Vis eksempel-CSV-fil

Nye filer lagres som Grades-Course_Name.csv.

Nødvendige kolonner og rekkefølge

 • Studentens navn
 • Student-ID
 • SIS bruker-ID (bare nødvendig hvis du bruker SIS)
 • SIS innloggings-ID (bare nødvendig hvis du bruker SIS)
 • Seksjon
 • Oppgave (dette kan være for en eksisterende oppgave eller en ny oppgave, behold ID-er for eksisterende oppgaver)

Åpne karakteroversikt

Åpne karakteroversikt

I kursnavigasjon, klikk på Karakterer (Grades)-koblingen.

Last opp resultater

Last opp resultater

For å laste opp resultater, klikk på lenken « Handlinger » (Actions) [1] og klikk deretter på « Importer » (Import)-knappen [2].

Velg fil

Velg fil

Klikk på «Velg fil» (Choose File) eller «se igjennom» (avhengig av din nettleser).

Åpne fil

Finn CSV-filen [1] og klikk «Åpne» (Open) -tasten [2].

Last opp data

Last opp data

Klikk «Last opp data» (Upload Data) -tasten.

Last opp nye data

Last opp nye data

Hvis du legger til en ny kolonne i CSV-filen og laster opp filen etterpå, vil Canvas spørre deg hva du vil gjøre med den nye kolonnen. Velg alternativet «En ny oppgave» (A new assignment) [1] i rullegardinmenyen. Tilordne antall poeng mulig [2]. Klikk på «Fortsett» (Continue) -tasten [3].

Merknad: Når flere vurderingsperioder er aktivert, kan ikke CSV-filopplasting opprette nye oppgaver.

Lagre endringer

Lagre endringer

Se gjennom endringene som ble gjort i karakteroversikten [1].

Hvis du laster opp oppgaver uten karakter-endringer, vil de være skjult fra opplastingen.

Klikk på « Lagre endringer » (Save Changes) -tasten [2].

Omdiriger melding

Omdiriger melding

Det kan vises en melding for å advare deg om at du blir omdirigert til karakteroversikten og at større CSV-filer kan ta noen minutter å oppdatere. For å hindre overskriving av data, forsikre deg om at oppdateringene vises i karakteroversikten før du gjør ytterligere endringer.

For å fortsette, klikk på OK-knappen.

Vis oppdatert karakteroversikt

Vis oppdatert karakteroversikt

Vis de oppdaterte dataene i karakteroversikten.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.