Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan oppretter jeg en test ved hjelp av Nye Tester?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan oppretter jeg en test ved hjelp av Nye Tester?

Du kan opprette en test ved hjelp av Nye Tester fra Tester-siden. Du kan opprette ulike typer innhold i hver test.

Lær mer om Nye Tester (New Quizzes).

Merknad: Nye Tester er et valgfritt verktøy. Hvis dette verktøyet ikke er tilgjengelig for deg, kan du kontakte din Canvas-admin.

Åpne tester

Åpne tester

I Navigering på emner, klikker du på « Tester » (Quizzes)-lenken.

Merknad: Du kan også få tilgang til tester fra Oppgaver-siden.

Legg til test

Legg til test

Klikk på « Legg til test » (Add quiz)-tasten.

Opprett Ny test

Opprett Nye Tester-vurdering

På “Velg en testmotor”-skjermen, velg alternativet Nye tester (New Quizzes) [1]. For å lagre testmotorvalget for dette emnet, krysser du av i avkrysningsboksen Husk mitt valg for dette emnet (Remember my choice for this course) [2].

Klikk på Send inn (Submit)-tasten [3].

Merknad: Du kan tilbakestille testmotorvalget fra Testalternativer-menyen når som helst.

Rediger testdetaljer

Rediger testdetaljer

I feltet Vurderingsnavn (Assignment Name) [1], skriver du inn navnet på testen din. For å skrive inn testdetaljer, skriver du inn total mulig poengsum [2], velger oppgavegruppe [3], og velger hvordan karakteren skal vises til studentene [4].

For å fjerne denne testen fra beregning av sluttkarakter, klikk på avkrysningsboksen Ikke tell denne oppgaven mot sluttkarakteren (Do not count this assignment towards the final grade) [5].

De mulige poengene som er angitt på oppgavens detaljer-side, er de totale mulige poengene for testen. Poeng per spørsmål bestemmer hvor mange poeng du får for riktige svar. Poeng for riktige svar legges sammen og deles med summen av spørsmålspoeng for testen. Prosenten brukes deretter til å beregne det avsluttende resultatet basert på det totale antallet poeng som er angitt på oppgavens detaljside. For eksempel, hvis du setter det totale antallet poeng på oppgavedetaljer-siden til 50 og oppretter en test med ti spørsmål som hvert er verdt 1 poeng, har testen totalt 10 poeng, men er verdt 50 poeng når du får karakter. Hvis en student svarer riktig på ni spørsmål, er testresultatet 90 % (9/10). Avsluttende resultat i Karakteroversikten blir imidlertid 45/50 (90 %).

Tilordne test

Tilordne test

I feltet Tildel til (Assign To) [1], kan du velge hvem som må ta denne testen. Du kan tildele testen til individuelle studenter eller seksjoner.

I feltet Forfallsdato (Due) [2], velger du forfallsdatoen for testen.

I feltene Tilgjengelig (Available from) fra og Til (Until) [3], velger du tilgjengelighetsdatoene for testen. Tester som pågår blir automatisk sendt inn når Inntil-datoen og -klokkeslettet passeres.

Merknad: Hvis du har satt seksjonsoverskriving datoer i emnet ditt, kan det hende at du må velge en emneseksjon og legge til forfalls- og tilgjengelighetsdatoer som er innenfor seksjonsoverskrivingsdatoene.

Lagre test

Lagre test

For å lagre testdetaljene, må du klikke på Lagre (Save)-knappen [1]. For å lagre og publisere testen din, klikk på tasten Lagre og publisere (Save & Publish) [2].

Ved å klikke på knappen Lagre eller Lagre og publisere, kommer du tilbake til siden der du åpnet testen.

Åpne byggeside

Åpne byggeside

For å åpne Nye tester-siden og legge til spørsmål og innhold til testen, klikk på Bygg (Build)-knappen.

Åpne byggeside

Hvis du klikket på Lagre- eller Lagre og Publiser-knappen og gikk tilbake til siden der du åpnet testen, kan du klikke på Alternativer-ikonet [1] og deretter klikke på Bygg (Build)-lenken [2].

Bygg test

På Bygg-siden, kan du redigere tittel og beskrivelse for testen [1], se varebankene dine [2], justere testen etter resultatene [3], forhåndsvise testen fra studentvisning [4], og navigere vurderingen [5].

Du kan bruke Rich innholdsredigering for å formatere og legge til innhold i testinstruksjonene dine.

Legg til innhold

Legg til innhold

Klikk på Legg til (Add)-knappen for å legge til innhold til testen din.

Velg innhold

For å sette inn innhold fra en varebank, klikker du på Varebank (Item Bank)-knappen [1]. For å opprette et nytt spørsmål, klikker du på knappen for spørsmåltype [2] eller legg til stimulusinnhold [3]

Følgende spørsmålstyper er tilgjengelig i Nye Tester:

Rediger spørsmål

For hvert spørsmål, kan du legge til en spørsmålstittel [1], spørsmålsstamme [2], og svar [3]. Du kan også velge spesifikke alternativer for spørsmålet [4], justere spørsmålet etter utfall [5], og legge til spørsmålet i en varebank [6].

I Poeng (Points)-feltet [7], kan du justere poengverdien for spørsmålet ved å skrive inn et tall eller klikke på pilknappene. For å legge til en generell studenttilbakemelding, klikker du på Tilbakemelding-ikonet [8].

For å lagre spørsmålene, klikk på Ferdig (Done)-knappen [9].

Merknad: Essay-spørsmål inkluderer ikke et svarfelt og må vurderes manuelt.

Slett spørsmål

For å slette et lagret spørsmål, klikk på Slett-ikonet. Siden bekrefter at du ønsker å fjerne elementet.

Åpne Spørsmålsnavigatør

Åpne Spørsmålsnavigatør

For å åpne Spørsmålsnavigatøren og se testen din, klikker du på Utvid-ikonet.

Gå tilbake til Tester-siden

Gå tilbake til Tester-siden

For å lukke testen din og gå tilbake til Tester-siden, klikk på Tilbake (Return)-knappen.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.