cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan starte et nytt emne som instruktør fra instrumentbordet?

Hvordan starte et nytt emne som instruktør fra instrumentbordet?

Hvis du kan legge til nye emner i Canvas, kan du starte nye emner fra Canvas dashbord. Nye emner opprettes som emneskjell som kan være vert for emneinnhold og påmeldinger for institusjonen din.

Når du oppretter et emne fra dashbordet, blir du automatisk lagt til emnet som en instruktør. Ingen andre påmeldinger eksisterer i emnet, men du kan kanskje legge til brukere til et nytt emne. I tillegg inneholder ikke nye emner emneinnhold. I det nye emnet kan du opprette nytt innhold og legge til eksisterende innhold ved hjelp av emneimporteringsverktøyet og ved å dele innhold fra et eksisterende emne.

Alternativt kan du opprette et nytt emne som skal brukes som sandbox. En sandbox er et emne uten studentpåmeldinger hvor du kan opprette, endre og forhåndsvise emneinnhold og struktur uten studentinnblanding. Du kan deretter dele eller importere innhold fra sandbox til aktive emner.

Merknader:

  • Hvis du ikke kan starte et emne som vist i disse instruksjonene, har institusjonen deaktivert denne funksjonen. Noen institusjoner forsyner fakultetet med emner automatisk via SIS (studentinformasjonssystem)-import. For hjelp med å opprette et nytt emne, kontakt din Canvas-administrator.
  • Hvis institusjonen din bruker en emnemal, vil det nye emnet ditt bli fylt med innhold fra den malen.

Start et nytt emne

Start et nytt emne

I Dashbord sidepanelet, klikk « Start et nytt emne » (Start a New Course)-tasten. Du må kanskje rulle nedover for å se denne tasten.

Merknad: Hvis du ikke ser denne tasten i Canvas, har institusjonen deaktivert denne funksjonen.

Åpne detaljer for emne

Åpne detaljer for emne

Legg til emne ved å skrive i feltet « Emnenavn » (Course Name) [1].

Hvis ditt emnenavn er lenger enn 21 bokstaver, kan du opprette en kode for emnet i feltet « Kortnavn » (Short Name) [2]. Hvis emnenavnet ditt er for kort til å opprette et kortnavn, opprettes det automatisk et kortnavn for deg. Kortnavnet vil vises på toppen av emne navigasjonsmenyen og i emnekort i oversikten. Hvis du har tillatelse til å redigere emnenavnet, kan du endre emnenavnet og koden senere i emneinnstillinger.

Hvis du vil angi en innholdslisens, velg innholdslisens-rullegardinmenyen [3]. Denne innstillingen vil hjelpe Canvas med å holde oversikt over standardlisensen for innholdet i emnet ditt. Standard innstilling gjør at alt innhold anses for å være opphavsrettslig beskyttet, men du kan også gi ut innhold til offentlige domener eller velge en Creative Commons-lisens. Du kan også lære mer om lisenser og stille inn lisensen når som helst i emneinnstillinger.

Opprett emne

Opprett emne

Klikk på « Opprett emne » (Create course)-knappen.

Vis emne

Vis det nye emnet. Avhengig av institusjonens preferanse kan du enten bruke emneoppsett sjekkliste eller Canvas emneoppsett veiledning for å fylle emnet når som helst.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback