cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan tar jeg opp en video ved bruk av Rich innholdsredigering som instruktør?

Hvordan tar jeg opp en video ved bruk av Rich innholdsredigering som instruktør?

Rich innholdsredigering vil bli avkoblet i fremtidige versjoner. Du kan aktivere funksjonen Nye Rich innholdsredigering i funksjonsvalget emne.

Du kan bruke Rich innholdsredigering for å ta opp en video. Du kan ta opp media så lenge du vil, men kortere videoopptak er anbefalt. Dersom videoen er lengre enn 15 minutter, bør du vurdere å gjøre opptak og laste opp filen med en ekstern leverandør. Lange medieopptak krever lengre omsettingstid, og kan bli avbrutt uten en stabil internettilkobling.

Rich innholdsredigering blir brukt i funksjoner som støtter redigering (Kunngjøringer, Oppgaver, Diskusjoner, Sider, Tester eller Emneoversikt).

Canvas-videoer støtter også undertekstfiler. Når du gjør opptak og lagrer video, lær hvordan du legger til tekst til en video.

Merknad: HTML5 videoopptak gjelder kun for Chrome og Firefox. Om du bruker Safari, må du bruke Flash video opptak.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering med en av Canvas funksjonene som støtter redigeringsprogrammet.

Åpne mediekommentarverktøy

Åpne mediekommentarverktøy

Klikk på Media -ikonet.

Velg alternativet for videoopptak

Velg alternativet for videoopptak

Har datamaskinen din Webkamera, vil Canvas automatisk velge ditt standardkamera. Men, om du har flere kameraer, kan du velge kamera ved å klikk på knappen Webkamera .

Velg audiovalg

Velg audiovalg

Canvas vil også velge ditt standard mikrofon. Men, om du har flere mikrofoner, kan du velge mikrofon ved å klikke på knappen Mikrofon .

Start opptak

Start opptak

For å starte å gjøre video-opptak, klikk på tasten Start Innspilling .

Stopp opptak

Stopp opptak

Tiden [1] og volumnivået [2] i opptaket vil kontinuerlig oppdateres etterhvert som du gjør opptak. For å stoppe opptak, klikk på tasten« Avslutt » (Finish) [3].

Hør gjennom opptak

Hør gjennom opptak

For å gå igjennom videoen, klikk på tasten « Spill av » (Play) [1]. For å lagre videoen, klikk på tekstfeltet [2], legg til en tittel for filmen din, klikk deretter « Lagre » (Save) [3]. For å spille videoen inn på nytt, klikk på tasten « Spill inn på nytt » (Start Over) [4].

Merknad: Det kan ta litt tid å lagre lange videoer. Ikke forlat siden før videoen er lagret.

Vis video

Vis video

Vis videoen din automatisk satt inn i Rich innholdsredigering.

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på « Lagre ».

Merknad: Når du bruker Rich innholdsredigering i Oppgaver, Diskusjoner, Sider og Tester, har du muligheten til å Lagre og Publisere. Når du bruker Rich innholdsredigering i emneoversikten og Diskusjoner-sidene, kan Lagre-tasten vises som «Oppdater emneoversikt» eller «Post et svar».

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback