Som instruktør, hvordan bruker jeg Folk-siden i et emne?

Folk viser alle registrerte brukere i emnet, lagt til enten av deg eller din institusjon via SIS-import.

Du kan også vise antall nåværende brukere i et kurs via Kursinnstillinger-siden.

Åpne Personer

Åpne Personer

Klikk på lenken « Folk » (People) i Navigering på emner.

Vise Folk

Siden Folk viser all informasjon om brukerne i emnet ditt. Siden er designet med globale innstillinger øverst på siden [1] etterfulgt av generert brukerdata [2].

Søk og filtrere brukere

Globale innstillinger omfatter søking og filtrering etter brukerdata. For å søke etter en bestemt bruker, skriver du inn brukerens navn i søkefeltet [1].

For å filtrere etter rolle, velger du rollenes rullegardinmeny [2]. Filteret viser også antall brukere i hver rolletype (f.eks. student).

Du kan også legge til en bruker i emnet [3].

Administrere studentgrupper

Personer-siden organiserer også alle studentgruppene, og du kan behandle studentgrupper. Du kan opprette grupper for å sette studentene sammen for å fullføre prosjekter eller andre aktiviteter. Studenter kan opprette sine egne grupper, som vil tillate dem å samarbeide.

Administrere brukere

Administrere brukere

For å behandle brukeralternativer på emnenivå, klikk på den globale nedtrekksmenyen for Alternativer . Du kan se brukergrupper [1]. Brukergrupper er de samme som vises i de globale innstillingene øverst på siden.

Du kan vise tidligere påmeldinger i emnet [2]. Tidligere påmeldinger er studenter som tidligere var registrert i emnet, og som har fullført påmeldingen.  

Du kan også vise et sammendrag av alle studentsamhandlinger i emnet ditt [3]. Samhandlinger registreres når du kontakter studenten via Samtaler, eller når du legger igjen en kommentar på en oppgave.

Du kan vise registrerte tjenester for hver bruker i emnet [4]. Hvis en person har registrert en sosial mediekonto i Canvas, kan du se at tjenesten står oppført og kommunisere med vedkommende person gjennom alle sosiale mediesider de har registrert.

Du kan eksportere en liste av paringskoder for alle studentene i emnet [5]. Paringskoder er brukt til å pare en student med en observatør. Denne innstillingen viser kun hvis selv-registrering er aktivert på din institusjon og er kun tilgjengelig for brukere med tillatelse til å generere observatørparingskoder.

Vise brukere

Folk-siden sorterer brukere alfabetisk etter etternavn. Søke- og filterresultater viser følgende informasjon:

  • Brukerens navn (the users name) [1]
  • Påloggings-ID [2]
  • SIS-ID [3] – denne kolonnen krever tillatelse for å vise SIS-ID-er
  • Seksjon [4] – kan registreres i mer enn én seksjon
  • Rolle [5] – hvis brukeren ble tildelt en egendefinert rolle. Foreløpig vises bare baserollen
  • Siste aktivitet [6] – viser tid og dato til en brukers siste interaksjon i emnet. Dette tidsmerket oppdateres når en bruker navigerer gjennom emnet under emnenavigeringen, svarer på en diskusjon eller sender inn en oppgave eller test, og når du åpner emnefiler og -sider. Mobilhandlinger vises kanskje ikke på grunn av lokal enhetsbufring.
  • Total aktivitet [7] – lar deg se hvor lenge studentene samhandler innenfor et emne og teller bare sidenavigering. Samlet aktivitetstid vises i timer:minutter:sekunder. Hvis en bruker ikke ennå har nådd en time med aktivitet, vises samlet aktivitetstid som minutter:sekunder. Samlet aktivitet registrerer all tid brukt på visning av emneinnhold som overstiger to minutter. Hvis tiden mellom en ny aktivitet og den siste fullførte aktiviteten er under ti minutter, vil hele tiden mellom disse to hendelsene også bli inkludert. Samlet aktivitet inkluderer ikke gruppeaktivitet eller sidevisninger for videoer som ikke inkluderer mellomliggende sideforespørsler, slik som for eksempel en halvtimes innspilt forelesning. For å vise bestemte sidevisninger for en student, ser du på studentens rapport for emnetilgang.

Merknad: Å vise brukerdetaljer, inkludert Innloggings-ID og brukers e-postadresser er emne-tillatelser. Avhengig av tillatelsene dine, kan det være du ikke kan vise all tilgjengelig informasjon i siden «Folk» (People).

Vis brukerstatus

Du kan også vise statusen for ventende og inaktive påmeldinger.

Når et emne er publisert, mottar brukerne en invitasjon til emnet. Brukere som ennå ikke har akseptert invitasjonen til emnet vil vise en ventende status [1]. For å sende emneinvitasjoner for ventende brukere, klikker du på lenken « Send på nytt » (Resend) [2] øverst på siden.

Brukere som er inaktive i kurset vil vise en inaktiv status [3]. Den Inaktive statusen gjør at du kan du vise en brukers tidligere aktivitet i kurset, men tillater ikke studenten tilgang til kurset.

Vise kontekstkort

For å se kontekstkortet til en student, klikk på studentens navn.

Administrere brukere

For å behandle en bruker i emnet ditt, klikk på ikonet Alternativer . Hvis du har tillatelse til det i emnet ditt, kan du sende emneinvitasjoner på nytt og vise brukerdetaljer. Du kan også kunne redigere brukerens emneseksjoner, redigere brukerens rolle, deaktivere brukeren, eller fjerne brukeren fra emnet.

Administrere observatører

For observatørroller, kan du også lenke en observatør til en student.

Vis studentvisning

For å vise personer-siden som en student, klikk på Studentvisning (Student View)-knappen.

Merknad: Hvis emnenavigasjonslenken på siden er deaktivert og skjult for studentene, vises ikke Studentvisning-knappen.