cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan konfigureres varslingsinnstillingene som observatører?

Hvordan konfigureres varslingsinnstillingene som observatører?

Du kan motta Canvas-varslinger for emnene du observerer. Varslinger er sendt til Canvas kontaktmetoder som er oppført brukerinnstillingene til kontoen din. Canvas inkluderer et sett av standard varslingspreferanser. Standardinnstillingene kan derimot endres ved å konfigurere egne varslingspreferanser. Varslingspreferansene dine gjelder bare for deg. Varslingsinnstillingene dine påvirker ikke emnevarslingene som sendes til studenten du observerer.

Noen varslinger gjelder ikke for observatørrollen. For å lære mer om hver varsling, standardinnstillinger og varslingstriggere, sjekk Canvas varslinger PDF.

Du kan velge én av fire alternativer for leveringsfrekvens for hver varslingstype:

 • Varsle meg umiddelbart
 • Daglig oppsummering
 • Ukentlig oppsummering
 • Ikke send.

Hvis du endrer en innstilling, gjelder endringen umiddelbart for kontoen din.

Hvis du svarer direkte på e-postvarsler fra noen utenfor Canvas, vises svaret ditt også i Canvas-innboksen. Vedlegg lagt til som en del av eksterne svar er imidlertid ikke inkludert i Canvas-innboksen.

Merknader:

Åpne kontovarslinger

Åpne kontovarslinger

I global navigasjon, klikk på konto (Accounts) [1], og klikk på varslinger (Notifications) [2].

Vis kontovarslingsinnstillinger

Vis kontovarslingsinnstillinger

Siden for kontovarslingsinnstillinger viser et banner som minner deg på at varslinger på kontonivå gjelder for alle emner [1].

Se alle varslingstyper på kontonivå [2] og de oppførte kontaktmetodene dine [3].

Hver varsling har en standard preferanse for leveringsfrekvens. For å se gjeldende leveringsfrekvens for en varslingstype og kontaktmetode, hold markøren over varselikonet [4].

Vis detaljer for varslinger

Vis detaljer for varslinger

For å se detaljer for varslinger, hold musepeker over varslingsnavnet.

Konfigurer varslingsinnstillinger

Konfigurer varslingsinnstillinger

For å se navnet på en observert student i varslinger, merk av i avkrysningsboksen Vis navnet til observerte studenter i varslinger (Show name of observed students in notifications) [1]. For øyeblikket inkluderer kun varsler for karakteroppdateringer for observerte studentnavn.

Hvis du vil endre en varslingsfrekvens for en kontaktmetode, finn varslings- og kontaktmetoden. Klikk deretter på varsling-ikonet [2]. Du kan velge én av fire alternativer for leveringsfrekvens:

 • Varsle umiddelbart [3]: motta varslingene umiddelbart. Disse varslingene kan bli forsinket med opp til en time i tilfelle en instruktør gjør ekstra endringer, noe som forhindrer at du blir spammet av flere meldinger i løpet av en kort periode.
 • Daglig oppsummering [4]: motta daglige oppsummeringer for denne varslingstypen.
 • Ukentlig oppsummering [5]: motta ukentlige oppsummeringer for denne varslingstypen.
 • Varslinger av [6]:  ingen varslinger blir sendt for denne varslingstypen.

Merknader:

 • Varslingsinnstillinger på kontonivå gjelder automatisk for alle emnene dine. Du kan imidlertid være i stand til å administrere varslinger for et enkelt emne.
 • Twitter-varslingspreferanser støtter ikke daglig eller ukentlig sammendragsvalg.
 • Uregistrerte kontaktmetoder vises på siden Innstillinger for kontovarslinger, men varslinger blir ikke sendt før du har bekreftet registreringen.

Vis personversinformasjon

Vis personversinformasjon

Dersom du har konfigurert en varslinginnstilling for en e-postadresse som ikke er tilknyttet institusjonen din, vises en personverninformasjon. For å lukke advarselen, klikk på OK-knappen. Når advarselen er vist og har blitt lukket, vil den ikke vises igjen.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback