Hvordan legger jeg til en hendelse i kalenderen min som student?

Du kan legge til en påminnelse i din egen kalender for fremtidige hendelser.

Åpne kalender

Åpne kalender

I global navigering, klikk på Kalender (Calendar)-koblingen.

Legg til hendelse

Klikk på en dato i kalenderen for å legge til en hendelse [1]. Du kan også klikke på pilene ved siden av navnet på måneden for å navigere til en annen måned [2], og velge en dato.

Hvis du ikke ønsker å finne dato manuelt, kan du klikke på « Legg til » (Add) [3].

Legg til hendelsesdetaljer

Legg til hendelsesdetaljer

Skriv inn en tittel for hendelsen [1].

Avhengig av hvordan du la til hendelsen, kan datoen være fylt ut for deg. Hvis ikke, angi dato i datofeltet [2].

Kalendertider kan også fylles ut for deg i «Fra»- og “Til”-feltene [3]. Rediger eller angi start- og sluttid for hendelsen. For å opprette en heldagshendelse, la «Fra» (From)- og “Til” (To)-feltene stå tomme (ingen start- og sluttidspunkt for hendelsen).

Hvis en plassering er nødvendig, angi en plassering for hendelsen [4].

Legg inn hendelse

Legg inn hendelse

For å legge til ytterligere detaljer til din hendelse, klikk tasten Flere valg [1]. Du kan bruke Rich innholdsredigering for å legge til en beskrivelse eller ressurs-lenker, legge til en adresselokasjon, og duplisere en hendelse.

Eller du kan klikke på « Send inn » (Submit)-tasten [2].