Hvordan viser jeg oppgaver som student?

Du kan se alle emneoppgavene dine på oppgavesiden.

Merknad: Din instruktør kan velge å skjule oppgavelenken i emnenavigeringen. Dersom oppgavelinken ikke er tilgjengelig kan du fortsatt få tilgang til oppgaver gjennom andre områder av Canvas.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I kursnavigeringen, klikk på «oppgaver» (Assignments).

Vis oppgaver

Vis oppgaver

I Oppgaver kan du se alle oppgavene i emnet.

Som standard er alle oppgavene gruppert etter forfalte oppgaver, kommende oppgaver, udaterte oppgaver og tidligere oppgaver.

  • Sene oppgaver: oppgaver og diskusjoner som har forfalt, er tilgjengelige men ikke har blitt innlevert, og har ikke fått karakter.
  • Kommende oppgaver: oppgaver, diskusjoner og tester med kommende forfallsdato.
  • Udaterte oppgaver: oppgaver, diskusjoner og tester som har ikke har en forfallsdato.
  • Sene oppgaver: oppgaver og diskusjoner som er forbi fristen, og enten er ikke tilgjengelige, har blitt levert, eller har mottatt en karakter; tester som er forbi fristen.

 

Hver oppgave inkluderer et ikon med oppgavetype: oppgave [1], diskusjon [2] eller quiz [3].

Vis oppgavesammendrag

Vis oppgavedetaljer

Hver oppgave viser oppgavenavnet [1], tilgjengelige datoer for oppgaven [2], frist [3] og antall poeng oppgaven er verdt.

Vis tilgjengelige datoer

Vis tilgjengelige datoer

De første datoene du ser er tilgjengelige datoer. Noen ganger vil instruktøren at du kun skal levere en oppgave i løpet av en spesifisert tidsperiode, så de tilgjengelige datoene er tidsperioden oppgaven er tilgjengelig for deg.

  1. Dersom oppgaven ikke har en dato, er oppgaven åpen og du kan levere oppgaven når som helst i løpet av emnet.  
  2. Dersom oppgaven er «tilgjengelig til [dato]» (Available until), kan du levere oppgaven frem til den spesifiserte datoen.
  3. Dersom oppgaven er «ikke tilgjengelig før [dato]» (Not Available Until), er oppgaven låst frem til den spesifiserte datoen.
  4. Dersom oppgaven er «lukket» (Closed), kan ikke oppgaven motta innleveringer.  

Merknad: Dersom datoen ikke inkluderer et tidspunkt, er standard tidspunktet 00:00. Derfor er den siste dagen før oppgaven dagen før den listede datoen. For eksempel, dersom en oppgave er tilgjengelig frem til 15. desember, og du har tilgang til oppgaven frem til 14. desember klokka 23:59.

Vis frister

Vis frister

Det andre settet med datoer er frister [1] for hver respektive oppgave. Oppgaver levert etter fristen blir merket som forfalne, og noen instruktører kan trekke poenger for sene innleveringer. Igjen, ikke alle oppgaver vil inkludere en frist.

Du kan fortsatt levere oppgaver før «tilgjengelig til» (Available until).

Vennligst vær obs på at fristen kan være før eller på tilgjengelighetsdatoen.

Frister inkluderer også et tidspunkt [2]. Dersom instruktøren ikke setter et spesifikt tidspunkt, vil fristen være 23:50. Canvas tar ikke sekunder med i fristen, så for eksempel en frist på 23:59 betyr at en oppgave blir merket som for sen ved 23:59:01.

Filtrere oppgaver

Filtrere oppgaver

Dersom emnet inkluderer flere karaktersettingsperioder, kan du se oppgaver etter karakterperioder [1]. Du kan søke etter en oppgave ved å skrive inn oppgavetittelen eller et nøkkelord i feltet for «søk etter oppgave» (Search for assignment) [2]. Du kan også gruppere oppgaver etter type [3].

Åpne oppgave

Åpne oppgave

For å vise oppgaven, klikk på oppgavenavnet.

Vis åpen oppgave

Vis åpen oppgave

Når en oppgave er åpen for innlevering, kan du se fristen, poeng, og type innleveringer som kan brukes for denne oppgaven [1]. Ikke alle oppgaver vil inkludere en frist.

Du kan også vise ekstra detaljer:

  • «Instruksjoner» (Instructions) [2]: instruksjoner som instruktøren har gitt om oppgaven. Vennligst merk at du ikke kan laste ned oppgaveinstruksjoner hvis ikke instruktøren har vedlagt en link for å laste ned. Du kan også skrive ut skjermen eller kopiere og lime inn instruksene inn i et tekstbehandlingsprogram, eller du kan også vise oppgaven i mobilappen til Canvas.
  • Rubrikk [3]karakterkriterier som instruktøren har gitt for oppgaven. En oppgave vil enten ha eller ikke ha en rubrikk. Før innlevering av oppgaven bør du gjennomgå oppgavens rubrikk.

For eksempel, en oppgave kan ha en frist men ikke liste andre datoer. Dersom du går glipp av en frist, kan det være at du kan levere enn oppgave for ekstra poeng før de siste dagene av emnet. Dersom oppgaven ikke har en frist, kan du levere oppgaven når som helst før siste dagen til emnet.

For å levere inn oppgaven, klikk på «send inn oppgave» (Submit Assignment) [4].

Merknad: Du kan alltid levere en oppgave på ny dersom instruktøren din ikke har stilt tilgjengelige datoer for oppgaven.

Vis oppgave med tilgjengelige datoer

Vis oppgave med tilgjengelige datoer

Når en oppgave er åpen til deg i løpet av tilgjengelige datoer, kan du se all tilgjengelig oppgaveinformasjon i tillegg til spesifikke datoer oppgaven er tilgjengelig. Tilgjengelige datoer kan inkludere en først tilgjengelig dato (åpningsdato), siste tilgjengelig dato (låst eller lukket), eller begge datoer for å lage en generell datorekkevidde. Fristen kan være før eller på den siste tilgjengelige datoen (dersom en er satt).

Dersom du går glipp av oppgavens innleveringsfrist [1], vil du fortsatt kunne levere oppgaven frem til den siste tilgjengelige datoen [2]. Når datoen er forbi kan du ikke lengre levere oppgaven.

Vis låst oppgave

Vis låst oppgave

En oppgave kan lukkes før en instruktør ønsker den åpen, eller etter en spesifikk dato etter fristen. Når en oppgave er låst kan du se rubrikken og oppgavedetaljer. Du kan også se datoen når oppgaven vil være åpen for innlevering dersom den ikke har blitt åpnet.

Vis lukket oppgave

Vis lukket oppgave

Når en oppgave er lukket kan du fortsatt se rubrikken, og andre eksisterende innleveringsdetaljer i sidepanelet, en du kan ikke lengre se oppgavedetaljene eller levere/levere oppgaven på ny. Du kan også se datoen oppgaven ble låst for innleveringer.

Oppgaver lukkes når de er tilgjengelige frem til en spesifikk dato.