Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan viser jeg rubrikken for min karaktersatte diskusjon?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan viser jeg rubrikken for min karaktersatte diskusjon?

Instruktøren kan inkludere en rubrikk som en del av en karaktersatt diskusjon. Rubrikken er et sett av kriterier som instruktøren vil bruke for å karaktersette diskusjonen. Før diskusjonen leveres kan du bruke rubrikken for å vurdere ditt eget arbeid, og sikre at diskusjonen møter alle kravene til instruktøren.

Merknad: Ikke alle karaktersatte diskusjoner vil inkludere en rubrikk.

Åpne diskusjoner

Åpne diskusjoner

I emnenavigering, klikk på Diskusjoner (Discussions).

Åpen diskusjon

Klikk på navnet på den vurderte diskusjonen

Vis rubrikk, vurderingsveiledning

Vis rubrikk, vurderingsveiledning

Klikk på Valg-ikonet [1] og velg Vis rubrikk (Show Rubric)-lenken [2].

Merknad: Hvis Vis rubrikk -lenken ikke vises er der ingen rubrikk til diskusjonen.

Vis rubrikk i Redesign av diskusjoner

Vis rubrikk i Redesign av diskusjoner

For å vise en rubrikk i Redesign av diskusjoner, klikk på Valg-ikonet [1] og velg Vis rubrikk (Show Rubric)-lenken [2].

Vis vurderingsveiledning

Vis vurderingsveiledning

Vis den karaktersatte diskusjonsrubrikken.

Rubrikken inkluderer kriterier [1], rangeringer [2], og fulle poengverdier [3]. Et rubrikkriterie kan inkludere opp til fem forskjellige og individuelle poengverdier.

Vis detaljer for vurderingsveiledning

Vis detaljer for vurderingsveiledning

Dersom kriterier inkluderer en lengre beskrivelse med flere detaljer, klikk på vis lengre beskrivelse (view longer description)-linken [1].

Rubrikken vil også inkludere et læremål assosiert med emnet [2]. Læremål er identifisert av et lite flagg og brukes for å vurdere læringsmestring i et emne. Læremålet viser også terskelen for læremålet, og hvor mange poeng som må oppnås for å møte forventninger. Instruktøren din kan gi deg tillatelse til å se resultatene i ditt emne.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.