Hvordan bygger jeg inn Canvas Studio-medier i et Canvas-emne?

I Canvas kan brukere bygge inn medier fra Canvas Studio i et hvilket som helst funksjonsområde i Rich innholdsredigering, inkludert Oppgaver, Diskusjoner og Sider. Medier bygges inn med Studio LTI-verktøyet. Du kan velge eksisterende medier og også laste opp nye medier gjennom Studio LTI-verktøyet.

Når du bygger inn medier i Canvas, kan du velge å deaktivere Mediefaner. Mediefaner gir deg tilgang til mediedetaljer, kommentarer, innsikt og undertekster. Når mediefanene er deaktiverte, kan størrelsen på innebygde Canvas Studio-medier endres i brukergrensesnittet. Uavhengig av kommentarer, er innebygde medievisninger alltid inkludert i analyser.

Om nødvendig kan du bygge inn YouTube- eller Vimeo-videoer på et bestemt tidsstempel. I tillegg, når du bygger inn medier i Canvas, er nedlastingsalternativet deaktiver som standard for medier du eier, men du kan velge å aktivere det.

Bygge inn medier i Oppgaver og diskusjoner

Hvis du er en faglærer og bygger inn medier i en oppgave eller diskusjon, kan du vurdere å deaktivere kommentarer. For vurderte oppgaver er innebygde kommentarer ikke en erstatning for innleveringer og vises aldri i SpeedGrader. For eksempel, når de bygger inn medier i en vurdert diskusjon, kan studenter publisere innebygde kommentarer. For å få en karakter må de også publisere et svar i den vurderte diskusjonen. Diskusjonssvaret vil vises i SpeedGrader for vurdering. Kommentarer kan imidlertid aktiveres når du bygger inn medier i en oppgave uten innlevering eller som ikke vurderes.

Bygge inn medier som student

Hvis du er en student kan du bygge inn Canvas Studio-medier i et diskusjonssvar, en tekstinnskrivningsoppgave, eller en filopplastingsoppgave. Medier du bygger inn i et Canvas-emne eller -gruppe blir opprettet som en ny kopi som eies av faglæreren. Når du bygger inn medier, kan du ikke redigere detaljer. Det kan være lurt å bekrefte navnet på mediet før det lastes opp. Ellers kan du kontakte faglæreren din for å endre detaljene i mediene dine.

Åpne Studio i Rich innholdsredigering

Åpne et hvilket som helst Canvas funksjonsområde som støtter Rich innholdsredigering, for eksempel Diskusjoner, Oppgaver eller Sider. Klikk på Studio-ikonet [1].

Merknader:

  • Hvis Studio-ikonet ikke vises i verktøylinjen, klikk på Alternativer-ikonet [2].
  • Du kan også få tilgang til Studio-verktøyet fra App-ikonet [3].

Finn medier

Finn medier

Som standard viser siden medier fra samlingen din. For å se andre samlinger, klikk på Mitt Bibliotek (My Library)-menyen [1].

For å søke etter en video- eller lydfil, klikk på Søk-ikonet [2].

Merknad: Hvis du er en faglærer, kan du også vise medieopplastinger i emnene dine.

Finn delte medier

Finn delte medier

For å bygge inn medier som er delt med en annen bruker, klikk på Mitt Bibliotek (My Library)-menyen [1] og deretter Delt med meg (Shared with Me)-lenken [2].

Merknad: Å velge delte medier fra emnet det ble delt fra vil ikke gi deg alternativet for å bygge inn. For å bygge inn delte medier, åpne Delt med meg-kolleksjonen eller søk etter mediet etter navn.

Last opp nye medier

Last opp nye medier

For å laste opp nye medier, klikk på Legg til (Add)-knappen.

Du kan også dra og slippe medier i vinduet. Du kan laste opp flere mediefiler samtidig. Maksimal filstørrelse for en medieopplasting er 10 GB.

Velg medier

Velg medier

Hold musepekeren over mediet du vil velge [1]. Klikk deretter på Velg (Select)-knappen [2].

Vis eller skjul mediefaner

Vis eller skjul mediefaner

Du kan vise Mediefaner i den innebygde mediefilen. Mediefaner kan inkludere fanene detaljer, kommentarer, innsikt og undertekster. For å vise eller skjule mediefaner i den innebygde mediefilen, klikk på Vis mediefaner (Display media tabs)-bryteren.

Merknad: Dette alternativet kan være slått av eller på som standard. Administratorer kontrollerer om den er på eller av som standard via Studio-innstillinger.

Bygg inn ved tidsstempel

Bygg inn ved tidsstempel

Hvis du bygger inn medier fra en ekstern kilde som YouTube eller Vimeo, kan du angi at media skal begynne å spille på et bestemt tidsstempel.

For å bygge inn medier på et tidsstempel, klikk eller spill av videoen til ønsket tidspunkt [1]. Klikk deretter på tasten « Angi gjeldende » (Set current) [2]. Tiden som vises på knappen Angi gjeldende vises i feltet Tidsstempel (Timestamp) [3]. Alternativt kan du angi et tidspunkt direkte i Tidsstempel-feltet.

Merknad: Alternativet for å starte å bygge inn medier ved et tidsstempel vises bare hvis mediet er fra YouTube eller Vimeo.

Endre størrelsen på innebygd media

Endre størrelsen på innebygd media

Hvis du vil endre størrelsen på innebygd media kan du klikke for å deaktivere Vis mediafaner (Display media tabs)-bryteren [1]. Klikk deretter på Bygg inn (Embed)-knappen [2].

Åpne Studio Media-alternativer

Klikk i videovinduet for å vise popup-vinduet Studio Media-alternativer. Klikk deretter på Studio Media-alternativer (Studio Media Options)-lenken.

Studiomediealternativer-brett

Brettet med Studio Media-alternativer viser informasjon om mediet, inkludert medietittel og visnings- og størrelsesalternativer.

Du kan tilpasse hvordan de innebygde mediene skal vises. Hvis du vil legge til ditt media i Rich innholdsredigering, klikker du på radioknappen Innebygg video (Embed Video) [1]. Hvis du vil vise en tekstlenke for å åpne mediet i en ny fane, klikker du på radioknappen Vis tekstlenke (Display Text Link) (åpnes i ny fane) [2].

Klikk på nedtrekksmenyen [3] Størrelse (Size) for å velge en forhåndsinnstilt størrelse fra en liste. De forhåndsinnstilte størrelsene inkluderer medium, large og extra large.

Velg Tilpasse (Custom)-alternativet [4] for å angi en tilpasset størrelse. Angi en tilpasset bredde eller høyde i piksler i størrelsesfeltene [5]. Når du angir en størrelse, oppdateres det andre feltet automatisk for å bevare størrelsesforholdet.

Klikk på Ferdig (Done)-knappen [6] for å lagre de valgte alternativene.

Merknad: Medietittelen kan ikke redigeres fra Studio Media Options-brettet. Vis mediainformasjon for å redigere mediatittel.

Aktiver eller deaktiver nedlastingsalternativet

Velg alternativer for innbygging

Hvis du bygger inn dine egne medier, kan du tillate at mediene lastes ned. For å vise nedlastingsalternativet i den innebygde mediefilen, klikk på Vis nedlastingsalternativ (Display Download Option)-bryteren. Dette alternativet er slått av som standard.

Merknad: Bryteren Vis nedlastingsalternativ vises bare hvis du er eieren som opprettet og lastet opp mediefilen i Studio.

Legg inn medier

Velg medier

Klikk på «Bygg inn» (Embed)-knappen.

Behandle media

Behandle media

Forhåndsvis den innebygde videoen ditt i Rich innholdsredigering.

Hvis du vil erstatte de eksisterende mediene, slett mediene fra Rich innholdsredigering-feltet og åpne Studio på nytt via Apper-ikonet.

Publiser medier

Publiser medier

For å publisere innholdet umiddelbart, klikk på Lagre og publisere (Save & Publish)-knappen [1]. For å lagre innholdet som et utkast, klikk på Lagre (Save)-knappen [2].