cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan laster jeg opp media i Canvas Studio?

Hvordan laster jeg opp media i Canvas Studio?

Du kan laste opp videofiler eller lydfiler i Canvas Studio enten gjennom tasten «legg til» eller ved å dra og slippe inn på siden «Mitt bibliotek». Media kan lastes opp fra alle sider i kontoen din. Når et medie er opplastet, kan du bestemme alle elementer og innstillinger.

Du kan laste opp flere på en gang flere bestemte mediefiler samtidig. Maksimal filstørrelse for en mediefil-opplasting er 10 GB. Lær mer om støttede filformater.

Last opp media

For å laste opp en videofil eller lydfil, kan du dra og slippe filen inn i Studio [1] eller du kan klikke på ikonet « Legg ti » (Add) [2].

Legg til Mediefil

Legg til Mediefil

Når du har klikket på ikonet « Legg til » (Add) kan du dra og slippe filen(e), søke etter filer eller legge til en YouTube-video.

For å velge filer for opplasting, klikk på tasten « Søk etter filer » (Browse files) [1] lokaliser valgte fil(er) på datamaskinen din [2] og klikk på tasten « Velg » (Choose) eller « Åpne » (Open) [3]

Legg til YouTube Video

Legg til YouTube Video

For å legge til YouTube Video, kopier og lim inn YouTube-lenken inn i « URL »-feltet og klikk på tasten « Legge til » (Add) [2].

Vis fremdrifts-linje

Vis fremdrifts-linje

Fremdriftslinjen viser opplastet status til dine mediefiler.

Vis media

Vis media

Når mediet er ferdig opplastet og behandler, kan du se dine medier ved å klikke på mediet.

Behandle media

Behandle media

Når du laster opp media, har du tilgang til alle behandlinger og innstillinger. Du kan « dele media » (share the media) eller « få en offentlig lenke eller innebyggingskode » (get a public link or embed code) [1], last ned media (download the media) [2], « slette media » (delete the media) [3], « legge til undertekster » (add captions) ([4] og « redigere detaljer og merkelapper » (edit details and tags) [5].

Når brukerne ser din media, kan du se deres kommentarer [6] og gå igjennom brukeranalyser [7].If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback