Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

NORSK Canvas distribusjonsnotater (01.02.2023)

NORSK Canvas distribusjonsnotater (01.02.2023)

Canvas-distribusjoner inneholder kodeendringer som er ment å fikse feil, forbedre ytelsen og forberede for nye funksjoner. Disse distribusjonene lanseres hver andre uke og kan testes i betamiljøet før produksjonsdistribusjonsdatoen som er angitt i tittelen på dette dokumentet.

Distribusjonsnotater indikerer vesentlige endringer i distribusjonen etter funksjon. For å se funksjonalitet i henhold til brukerrolle, se Canvas-funksjoner etter brukerrolle.

Rettede feil er lokalisert i Kjente problemer. For relaterte feil som er løst i denne distribusjonen, se 01.02.2023 Kjente feil-merket.

 


Distribusjonsnotater endringslogg

 

Oppdatering til grensesnitt

TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN

Sider

Oppdatering av forside-tagg

Brukerrolle og sammendragslenke

Administrator, faglærere | Canvas-funksjoner etter brukerrolle

Berørte funksjonsområder

Sider


Sammendrag

Forside-taggen er oppdatert til en pilleform og bakgrunnsfargen er fjernet.

Fordeler med endringen

Denne oppdateringen forbedrer konsistensen på tvers av Canvas.

Funksjon arbeidsflyt

Front Page TagFront Page TagForisde-tagg

På Sider viser Forside-indikatoren den oppdaterte taggen.

 

Andre oppdateringer

TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN

Språk

Bahasa Melayu

Brukerrolle og sammendragslenke

Alle brukere | Canvas-funksjoner etter brukerrolle 

Påvirker brukergrensesnitt

Ja

Berørte funksjonsområder

Kontoinnstillinger, emneinnstillinger og brukerinnstillinger


Sammendrag

Bahasa Melayu (malaysisk) er lagt til som et tilgjengelig språk i Canvas.

Fordeler med endringen

Denne endringen lar brukere se Canvas på sitt morsmål.

Funksjon arbeidsflyt

Language Selection Drop Down MenuLanguage Selection Drop Down MenuRullegardinmeny for språkvalg

I Konto-, Emne- eller Brukerinnstillinger, rediger innstillinger og velg ønsket språk.Funksjonsvalg

TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN

Oppgaver

LTI dyplenke-linjeelementer

Funksjonsvalg-navn

LTI dyplenke-linjeelementer på Oppgaveredigering-siden

Aktiver plassering for funksjonsvalg og standardstatus

Konto (deaktivert/låst opp)

Tilgjengelighet for betamiljø

18.01.2023

Tilgjengelighet for produksjonsmiljø

01.02.2023

Underkontokonfigurasjon

Ja

Rettigheter

Iboende til brukerrollen

Påvirker brukergrensesnitt

Ja

Berørte brukerroller og områder

Administrator, faglærere

Mobil-app-støtte

Ikke tilgjengelig

Gratis-for-lærer-tilgjengelighet

Ikke tilgjengelig

Ikrafttredelsesdato

15.04.2023 – se Kommende Canvas-endringer

Funksjonsvalg-status

Produksjonsklar


Sammendrag

Når funksjonsvalget LTI dyplenke-linjeelementer på Oppgaveredigering-siden er aktivert, kan LTI 1.3-verktøy vise en dyplenke-arbeidsflyt på Oppgaveredigering-siden. 

Merknad: Ikke alle tredjepartsverktøy er oppdatert for å automatisk støtte denne plasseringen.

Fordeler med endringen

Denne endringen lar faglærere starte et tredjepartsverktøy før de kobler til for å velge et spesifikt innholdselement eller en ressurs som skal legges ved.

Funksjon arbeidsflyt

Account Settings LTI Deep Linking Line Items on Assignment edit page feature optionAccount Settings LTI Deep Linking Line Items on Assignment edit page feature optionKontoinnstillinger LTI dyplenke-linjeelementer på funksjonsvalget Oppgaveredigering-siden

I Kontoinnstillinger, lokaliser LTI dyplenke-linjeelementer på funksjonsvalget Oppgaveredigering-siden.

 

Feature Option Enable SelectedFeature Option Enable SelectedFunksjonsvalg Aktiver valgt

Klikk Aktiver.

Merknad: På grunnav begrensede tredjepartsløsninger som støtter plasseringen på tidspunktet for dette distribusjonsnotatet, kan ikke bilder vise visningen på Oppgaveredigering-siden.

Ekstra detaljer

For å aktiere plasseringen, må tredjepartsverktøy ha denne plasseringen lagt til Utviklernøkkelen.

 

 

Distribusjonsnotater endringslogg

TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN

Dato  
27.01.2023

Lagt til funksjon

  • Language: Bahasa Melayu
20.01.2023 Publiserte distribusjonsnotater
Was this article helpful? Yes No
Canvas utgivelsesnotatinformarsjon

Produksjonsversjonsmerknadene viser til Canvas-oppdateringer som vil inkluderes i lørdagens versjon og kan endre seg. Likevel kan enkelte funksjoner allerede være lagt ut til produksjon som indikert i versjonsmerknadene. Nye funksjoner kan være annerledes enn de som er tilgjengelige i beta-miljøet ditt.

Kommentarer i versjonsmerknadene er underlagt kommentarregler for versjonsmerknader.

Funksjoner på kontonivå er ikke tilgjengelige i Gratis-forLærer-kontoer med mindre dette er annerledes spesifisert.

Påminnelse om Flash-innhold: Canvas viser Flash-innhold når det støttes i populære nettlesere. Microsoft Edge, Safari, Chrome og Firefox har HTML5 som standard foretrukne metode for å vise nettsideinnhold, som støtter en kjappere, mer sikker nettleseropplevelse. Disse nettleserne vil etter hvert blokkere alt Flash-innhold. For beste ytelse i Canvas bør emneinnhold designes med støtte for HTML5. Ethvert innhold som dette gjelder kan fortsatt brukes ved å manuelt gi tillatelse for Flash-innhold i nettleseren.

Avanserte CSS og JavaScript-brukere: Canvas-versjoner kan inkludere udokumenterte endringer som går ut over stiler og kode i tilpassede applikasjoner. Sjekk Beta-miljøet ditt for eventuelle tilpasningskonflikter.

For spørsmål om funksjoner i utgivelsesnotatene, start en diskusjon i språkgruppen din.

Informasjonen er gjenstand for endring.