cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

NORSK Canvas distribusjonsnotater (03.08.2022)

NORSK Canvas distribusjonsnotater (03.08.2022)

Canvas-distribusjoner inneholder kodeendringer som er ment å fikse feil, forbedre ytelsen og forberede for nye funksjoner. Disse distribusjonene lanseres hver andre uke og kan testes i betamiljøet før produksjonsdistribusjonsdatoen som er angitt i tittelen på dette dokumentet.

Distribusjonsnotater indikerer vesentlige endringer i distribusjonen etter funksjon. For å se funksjonalitet i henhold til brukerrolle, se Canvas-funksjoner etter brukerrolle.

Rettede feil er lokalisert i Kjente problemer. For relaterte feil som er løst i denne distribusjonen, se03.08.2022 Nettsamfunn-merket.

 


Distribusjonsnotater endringslogg

 

Grensesnittoppdateringer

TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN

Innstillinger for emne

Skjul avmerkingsboksen for Skiftdatoer i importert innhold [Forsinket per 27.07.2022]

Brukerrolle og sammendragslenke

Administratorer, faglærere | Canvas-funksjoner etter brukerrolle 

Berørte funksjonsområder

Kontoinnstillinger, emneinnstillinger


Sammendrag

I Emneinnstillinger skjules avmerkingsboksen for Skiftdatoer når administratorer begrenser faglærere fra å endre tilgjengelighetsdatoer i emnet.

Fordeler med endringen

Denne oppdateringen skjuler avmerkingsboksen Skiftdatoer i tillegg til Juster hendelser for faglærere ved import av innhold.

Funksjon arbeidsflyt

Account Settings: Don't Let Teachers Modify Course Availability DatesAccount Settings: Don't Let Teachers Modify Course Availability DatesKontoinnstillinger Ikke la lærere endre tilgjengelighetsdatoer for emne

 
I Kontoinnstillinger kan administratorer velge å begrense endring av tilgjengelighetsdatoer for emne for faglærere.

 

Course Settings Import Course Content PageCourse Settings Import Course Content PageEmneinnstillinger importer emneinnholdsside

 
I Emneinnstillinger kan avmerkingsboksene Skiftdatoer, Juster hendelser og Forfallsdatoer skjules fra faglærere under import av innhold.

Ekstra detaljer

Tidligere, når administrator begrenset faglærere fra å endre emnetilgjengelighetsdatoer, var avmerkingsboksen Juster hendelser og Forfallsdatoer skjult, men avmerkingsboksen Skiftdatoer var fortsatt tilgjengelig ved import av emneinnhold.

 

Vurderingsoversikt

Send melding til studenter som standard emnelinje

Brukerrolle og sammendragslenke

Faglærere | Canvas-funksjoner etter brukerrolle

Berørte funksjonsområder

Vurderingsoversikt

Samtale om relaterte idéer

[Vurderingsoversikt] Gjeninnfør det gamle formatet for Send melding til studenter som …


Sammendrag

Når du skriver en melding fra Send melding til studenter som-lenken i Vurderingsoversikt, blir en standard emnelinje lagt til.

Fordeler med endringen

Denne oppdateringen forbedrer faglærerens arbeidsflyt ved automatisk å sette inn en tilsvarende emnelinje når du skriver melding til studenter og observatører med Send melding til studenter som-lenken.

Funksjon arbeidsflyt

Message Students Who Compose Message Subject LineMessage Students Who Compose Message Subject LineSend melding til studenter som, skriver standard emnelinje

 
En standard emnelinje blir lagt til når du skriver en melding med Send melding til studenter som-lenken i Vurderingsoversikt.Oppdatering av distribusjonsgrafstatistikk 

Brukerrolle og sammendragslenke

Studenter | Canvas-funksjoner etter brukerrolle

Berørte funksjonsområder

Vurderingsoversikt

Samtale om relaterte idéer

Mer beskrivende statistikk (minst, median og gjennomsnitt) for hver kolonne i «Vurderinger» (vurderi...


Sammendrag

Når karakterfordelingsgrafer er aktivert, kan studenter se median og høye/lave karakterkvartiler, i tillegg til gjennomsnittlige, høye og lave poengsummer på Vurderinger-siden.

Fordeler med endringen

Denne oppdateringen lar studentene se mer detaljert statistikk om oppgavene sine.

Funksjon arbeidsflyt

Student View Grades Distribution GraphStudent View Grades Distribution GraphVurderingsdistribusjonsgraf i studentvisning

 
Når studenter ser på distribusjonsgrafen for en oppgave, vises median og øvre/nedre vurderingskvartiler samt gjennomsnittlig, høyeste og laveste resultater på Vurderinger-siden.

Ekstra detaljer

Tidligere ble bare gjennomsnittlig, høyeste og laveste resultater vist i distribusjonsgrafen.

 

Rich teksteditor

Handling kreves for modal utgang

Brukerrolle og sammendragslenke

Alle brukere | Canvas-funksjoner etter brukerrolle

Berørte funksjonsområder

Rich teksteditor


Sammendrag

I Rich teksteditor forblir modalene åpne inntil avbryt (x)-knappen eller ESC-tasten på tastaturet klikkes.

Fordeler med endringen

Denne oppdateringen forhindrer at brukere lukker modal ved et uhell og mister pågående arbeid.

Funksjon arbeidsflyt

Insert Link Modal Cancel (x) ButtonInsert Link Modal Cancel (x) ButtonSett inn lenke for avbryt modal (x)-knapp

 
For å lukke en åpen modal, klikk på Avbryt (x)-knappen.

Ytterligere informasjon

Denne endringen gjelder for følgende modaler: Sett inn lenke, Last opp bilde, Last opp fil, Alle apper, Ligningsredigerer og Bygg inn.

 

Speedgrader

Advarsel om ulagrede endringer i rubrikk

Brukerrolle og sammendragslenke

Faglærere | Canvas-funksjoner etter brukerrolle

Berørte funksjonsområder

Speedgrader

Samtale om relaterte idéer

Lagre rubrikker automatisk eller Gi advarsel om lagring

Automatisk lagring av oppgaverubrikk


Sammendrag

Når du vurderer en rubrikk i Speedgrader, vises en nettleservarsel for faglærere når Speedgrader avsluttes før endringene lagres.

Fordeler med endringen

Denne oppdateringen lar instruktører bli varsel om ulagrede endringer i en rubrikk før de avslutter Speedgrader.

Funksjon arbeidsflyt

Speedgrader Unsaved Changes Warning Pop-upSpeedgrader Unsaved Changes Warning Pop-upPopup-varsel om ulagrede endringer i Speedgrader

 
Når du vurderer en rubrikk i Speedgrader, vises en nettleservarsel når Speedgrader avsluttes før endringene lagres.

 

 

Distribusjonsnotater endringslogg

TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN

Dato  
27.07.2022

Forsinket grensesnittoppdatering

  • Skjul avmerkingsboksen for Skiftdatoer i importert innhold
22.07.2022 Publiserte distribusjonsnotater
Was this article helpful? Yes No
Canvas utgivelsesnotatinformarsjon

Produksjonsversjonsmerknadene viser til Canvas-oppdateringer som vil inkluderes i lørdagens versjon og kan endre seg. Likevel kan enkelte funksjoner allerede være lagt ut til produksjon som indikert i versjonsmerknadene. Nye funksjoner kan være annerledes enn de som er tilgjengelige i beta-miljøet ditt.

Kommentarer i versjonsmerknadene er underlagt kommentarregler for versjonsmerknader.

Funksjoner på kontonivå er ikke tilgjengelige i Gratis-forLærer-kontoer med mindre dette er annerledes spesifisert.

Påminnelse om Flash-innhold: Canvas viser Flash-innhold når det støttes i populære nettlesere. Microsoft Edge, Safari, Chrome og Firefox har HTML5 som standard foretrukne metode for å vise nettsideinnhold, som støtter en kjappere, mer sikker nettleseropplevelse. Disse nettleserne vil etter hvert blokkere alt Flash-innhold. For beste ytelse i Canvas bør emneinnhold designes med støtte for HTML5. Ethvert innhold som dette gjelder kan fortsatt brukes ved å manuelt gi tillatelse for Flash-innhold i nettleseren.

Avanserte CSS og JavaScript-brukere: Canvas-versjoner kan inkludere udokumenterte endringer som går ut over stiler og kode i tilpassede applikasjoner. Sjekk Beta-miljøet ditt for eventuelle tilpasningskonflikter.

For spørsmål om funksjoner i utgivelsesnotatene, start en diskusjon i språkgruppen din.

Informasjonen er gjenstand for endring.