cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

NORSK Canvas distribusjonsnotater (15.10.2022)

NORSK Canvas distribusjonsnotater (15.10.2022)

Kommende Canvas-endringer

15.10.2022

 • Utfasing av Numeriske variable erstatninger vil bli endret til strengverdier.
 • Funksjonskunngjøring: Verktøytips for kalenderhendelsestittel vil bli håndhevet i Canvas-grensesnittet for alle brukere.

19.11.2022

 • Funksjonskunngjøring: Planlagt sidepublisering i Canvas vil som standard være Aktivert/Låst for alle brukere i produksjon.
 • Funksjonskunngjøring: Innlevering av flere oppgaver vises som enkelt innlevering for tredjepartsverktøy i Canvas vil som standard være Aktivert/Låst for alle brukere i produksjon.

For mer informasjon, se Kommende Canvas-endringer.

 

I denne Canvas-utgivelsen (15. oktober), er innboksfunksjonaliteten forbedret for alle brukere.

Funksjonsvalg

 • For institusjoner som brukes funksjonsvalget Planlagt sidepublisering, kan faglærere planlegge publiseringsdatoer og klokkeslett for sider.
 • For institusjoner som bruker funksjonsvalget Innlevering av flere AGS-filer regner som én innlevering, viser Speedgrader alle filene sammen. 

Eksterne verktøy (LTI)

 • I tillegg, ved bruk av BigBlueButton, kan brukere aktivere et venterom, legge til konferanser i kaldenderen og oppdatere eller synkronisere deltakere.

Screencast | Se siden Nye funksjoner for Screencast for en samling av alle tilgjengelige videoer i denne utgivelsen.

Alle ressurser | Funksjoner i denne utgivelsen kan inkluderes i produktblogger og andre innholdsområder. For alle relaterte lenker, se 15.10.2022 Community-tag.

 

Oppdaterte funksjoner

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Videomøter

BigBlueButton konferanseoppdateringer

Tilgjengelighet for betamiljø

29.09.2022

Tilgjengelighet for produksjonsmiljø

15.10.2022

Navn på LTI-verktøy

BigBlueButton

Påvirker brukergrensesnitt

Ja

Berørte brukerroller og områder

Alle brukere, konferanser, kalendere

Samtale om relaterte idéer

Kalenderhendelser – BigBlueButton – knapp og aktiver oppdag

Funksjonsvideo

Slipp Screencast: 15.10.2022 Konferanser BigBlueButton konferanseoppdateringer


Sammendrag

Ved bruk av BigBlueButton, kan brukere aktivere et venterom i konferanseinnstillinger. I tillegg, i Konferanser, kan brukere legge til konferanser i kalenderen og oppdatere eller synkronisere deltakere.

Fordeler med endringen

Denne oppdateringen gir brukere muligheten til å administrere når deltakere blir med på konferansen. Ved å legge til en konferanse i kalenderen når du oppretter en ny konferanse med BigBlueButton, kan brukere invitere deltakere til kalenderhendelsen samtidig. I tillegg kan brukere raskt og enkelt oppdatere deltakerne takket være muligheten til å synkronisere deltakere etter hvert som de legges til.

Funksjon arbeidsflyt

Conferences Enable Waiting Room CheckboxConferences Enable Waiting Room CheckboxAktiver avmerkingsboks for venterom på konferanser

 Når du oppretter en ny konferanse, klikk på avmerkingsboksen for å Aktivere venterom.

 

Conferences Attendees Options MenuConferences Attendees Options MenuAlternativ-meny for konferansedeltakere

 Faglærere kan oppdatere Invitasjonsalternativer og tillatelser for deltakere.

 

Conferences Calendar Setting OptionsConferences Calendar Setting OptionsAlternativer for Konferansekalenderinnstillinger

 For å legge til en konferanse i en kalender, klikk på avmerkingsboksen for å Legge til i kalender [1], angi en Startdato [2], Starttid [3], Sluttdato [4], Sluttid [5], og klikk Opprett [6].

 

Conferences Invitation Options TooltipConferences Invitation Options TooltipVertkøytips for konferanseinvitasjonsalternativer

Når du legger til en konferanse i kalenderen, vises et verktøytips som indikerer at alle emnemedlemmer må være invitert til kalenderhendelser

 

Conferences Sync Attendees LinkConferences Sync Attendees LinkSynkroniser konferansedetalkere-lenke

 Når deltakere fjernes eller legges til i et emne, kan faglærere synkronisere deltakere med nye konferanser.

 

Funksjonsvalg

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Funksjonsvalg lar institusjoner aktivere nyutviklede Canvas-funksjoner i henhold til deres foretrukne tidsramme. Med mindre annet er angitt, er alle funksjonsvalg valgfrie og krever ingen handling fra en Canvas-administrator før publiseringsdatoen for en funksjon er annonsert. For en fullstendig liste over funksjonsvalg, se Canvas LMS funksjonsvalg.

En funksjonsvalg-etikett indikerer et funksjonsvalg i aktiv utvikling, som bygges direkte gjennom tilbakemelding fra brukere. Forhåndsvisning funksjon distribuerer oppdateringer utenfor den vanlige Canvas utgivelsesplanen og legges ut i delen Relaterte utgivelser i Canvas utgivelser og distribusjoner.

Se tabellen under hver funksjonsoverskrift for spesifikk funksjonsinformasjon. For generell informasjon om funksjonsvalg, se Canvas distribusjonsnotater Vanlige spørsmål.

 

Sider

Planlegg sidepublisering

Funksjonsvalg-navn for å aktivere

Planlagt sidepublisering

Aktiver plassering for funksjonsvalg og standardstatus

Konto (deaktivert/låst opp), finn ut hvordan du aktiverer funksjonsvalg

Tilgjengelighet for betamiljø

19.09.2022 (aktivert/åpen)

Tilgjengelighet for produksjonsmiljø

15.10.2022

Underkontokonfigurasjon

Ja

Rettigheter

Iboende til brukerrollen

Påvirker brukergrensesnitt

Ja   

Berørte brukerroller og områder

Administrator, faglærere, sider

Mobil-app-støtte

Ikke tilgjengelig

Gratis-for-lærer-tilgjengelighet

Ikke tilgjengelig

Ikrafttredelsesdato

19.11.2022 Standard status aktivert/låst for alle brukere i produksjon, se Kommende Canvas-endringer

Funksjonsvalg-status

Produksjonsklar

Samtale om relaterte idéer

Legg til «Lås til-dato» til innholdssider

La oss planlegge en publiseringsdato/klokkeslett for innholdssider

Funksjonsvideo

Slipp Screencast: 15.10.2022 Planlegg sidepublisering for Sider


Sammendrag

Når funksjonsvalget Planlegg sidepublisering er valgt, kan faglærere utsette publisering av sider på en bestemt dato og klokkeslett.

Fordeler med endringen

Denne oppdateringen lar faglærere forberede og planlegge sider på forhånd for automatisk publisering i et emne.

Funksjon arbeidsflyt

Edit Page Publish At FieldEdit Page Publish At FieldRediger sidepublisering på felt

 Når du redigerer en side, velg en Publiser på-dato [1] og skriv inn Tidspunkt [2]. 

 

Edit Page Save ButtonEdit Page Save ButtonRediger Lagre side-knapp

 Klikk Lagre.

 

Schedule Page to Publish IconSchedule Page to Publish IconPlanlegg sidepublisering-ikon

 

 På Moduler og Sider kan faglærere se når publiseringen av en side er planlagt. 

Ekstra detaljer

Planlagte sider forblir usynlige for studenter frem til datoen og tidspunktet for publisering.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Speedgrader

Innleveringer med flere filer vises som enkel innlevering for tredjepartsverktøy

Funksjonsvalg-navn for å aktivere

Tillat at flere AGS-filinnleveringer teller som én innlevering

Aktiver plassering for funksjonsvalg og standardstatus

Konto (deaktivert/låst opp), finn ut hvordan du aktiverer funksjonsvalg)

Tilgjengelighet for betamiljø

20.09.2022

Tilgjengelighet for produksjonsmiljø

15.10.2022

Underkontokonfigurasjon

Ja/Nei

Rettigheter

Iboende til brukerrollen

Påvirker brukergrensesnitt

Ja   

Berørte brukerroller og områder

Administrator, faglærere, Speedgrader

Mobil-app-støtte

Ikke tilgjengelig

Gratis-for-lærer-tilgjengelighet

Ikke tilgjengelig

Ikrafttredelsesdato

19.11.2022 Standard status Aktivert/Åpen for alle brukere i produksjon, se Kommende Canvas-endringer

Funksjonsvalg-status

Produksjonsklar


Sammendrag

Når du bruker tredjepartsverktøy til å laste opp oppgaver, vises flere filer som sendes inn sammen som én innlevering i SpeedGrader.

Fordeler med endringen

Denne oppdateringen lar faglærere se innleveringer med flere filer samlet i Speedgrader.

Funksjon arbeidsflyt

Multi-File Submission Speedgrader DisplayMulti-File Submission Speedgrader DisplayInnlevering med flere filer i Speedgrader-visning

 Flere filer som sendes inn sammen vises som én innlevering i Speedgrader.

Ekstra detaljer

Tidligere, ved bruk av tredjepartsverktøy for å sende inn oppgaver, ble hver fil vist som en separat innlevering.

 

Andre oppdateringer

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Innboks

Forbedret innboks-funksjonalitet

Tilgjengelighet for betamiljø

14.09.2022

Tilgjengelighet for produksjonsmiljø

15.10.2022

Brukerrolle og sammendragslenke

Alle brukere | Canvas-funksjoner etter brukerrolle 

Påvirker brukergrensesnitt

Ja

Berørte funksjonsområder

Innboks

Tidligere funksjonsomtalte

Canvas distribusjonssnotater (14.09.2022)


Sammendrag

I innboksen er koding oppdatert for å forbedre funksjonaliteten for alle brukere.

Fordeler med endringen

Denne oppdateringen bruker InstUI for innboks, Instructures interne designspråk, for å gi forbedret tilgjengelighet og kvalitetsopplevelser.

 

Distribusjonsnotater endringslogg

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Dato  
29.09.2022

Oppdatert funksjon

 • BigBlueButton konferanseoppdateringer
  • endret beta-dato
22.09.2022 Oppdatert funksjon
 • Innleveringer med flere filer vises som enkel innlevering for tredjepartsverktøy beta og produksjonsdatoer
19.09.2022 Publiserte distribusjonsnotater
Was this article helpful? Yes No
Canvas utgivelsesnotatinformarsjon

Produksjonsversjonsmerknadene viser til Canvas-oppdateringer som vil inkluderes i lørdagens versjon og kan endre seg. Likevel kan enkelte funksjoner allerede være lagt ut til produksjon som indikert i versjonsmerknadene. Nye funksjoner kan være annerledes enn de som er tilgjengelige i beta-miljøet ditt.

Kommentarer i versjonsmerknadene er underlagt kommentarregler for versjonsmerknader.

Funksjoner på kontonivå er ikke tilgjengelige i Gratis-forLærer-kontoer med mindre dette er annerledes spesifisert.

Påminnelse om Flash-innhold: Canvas viser Flash-innhold når det støttes i populære nettlesere. Microsoft Edge, Safari, Chrome og Firefox har HTML5 som standard foretrukne metode for å vise nettsideinnhold, som støtter en kjappere, mer sikker nettleseropplevelse. Disse nettleserne vil etter hvert blokkere alt Flash-innhold. For beste ytelse i Canvas bør emneinnhold designes med støtte for HTML5. Ethvert innhold som dette gjelder kan fortsatt brukes ved å manuelt gi tillatelse for Flash-innhold i nettleseren.

Avanserte CSS og JavaScript-brukere: Canvas-versjoner kan inkludere udokumenterte endringer som går ut over stiler og kode i tilpassede applikasjoner. Sjekk Beta-miljøet ditt for eventuelle tilpasningskonflikter.

For spørsmål om funksjoner i utgivelsesnotatene, start en diskusjon i språkgruppen din.

Informasjonen er gjenstand for endring.