Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

NORSK Canvas utgivelsesnotater (17.12.2022)

NORSK Canvas utgivelsesnotater (17.12.2022)

Kommende Canvas-endringer

09.12.2022

  • Avskrivning av Unsplash-bilder i Canvas LMS

For mer informasjon, se blogginnlegget Unsplash bildeendringer.

 

I denne Canvas-utgivelsen (17. desember), på Karakterer-siden, er plasseringen av vurderingsfordeling, rubrikker og kommentarer oppdatert. På Vurdering-siden kan studentene også se en ulest-indikator på tilbakemelding-knappen, og kommentarer viser i et popup-kommentarfelt. På Tillatelser-siden er en oppdatert detaljert tillatelse for Administrer emneinnhold lagt til. I tillegg, i Nye quizer, er Rich teksteditor tilgjengelig i individuelle spørsmål, Blueprint-emner støtter låsing av Nye quizer, og Fyll ut det tomme feltet-spørsmål med flere ordbanker forbedret. I Nye quizer-innstillinger kan faglærere også la studenter fjerne svarvalg med flere valg. Standard status for funksjonsvalget Planlagt sidepublisering er oppdatert, og i innboksen er koding oppdatert for å forbedre funksjonaliteten.

Screencast | Se siden Nye funksjoner for Screencast for en samling av alle tilgjengelige videoer i denne utgivelsen.

Alle ressurser | Funksjoner i denne utgivelsen kan inkluderes i produktblogger og andre innholdsområder. For alle relaterte lenker, se 17.12.2021 Community-tag.

 

Oppdaterte funksjoner

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Vurderinger

Oppdatering av synlighet for tilbakemeldinger fra studenter

Tilgjengelighet for betamiljø

21.11.2022

Tilgjengelighet for produksjonsmiljø

17.12.2022

Påvirker brukergrensesnitt

Ja

Berørte brukerroller og områder

Studenter, observatører, vurderinger-siden

Samtale om relaterte idéer

Vis tilbakemelding-knapp

Funksjonsvideo

Slipp Screencast: 17.12.2022 Oppdatering av synlighet for tilbakemeldinger fra studenter


Sammendrag

På Vurderinger-siden, er plassering for vurderingsfordeling, rubrikker og kommentarer oppdatert for konsistens. Vurderingskolonnenviser oppgavepoeng og total poengsum i en enkelt kolonne. I tillegg ser studentene en ulest-indikator (blå prikk) på tilbakemeldingsknappen når en ny kommentar legges til en oppgave eller en rubrikk, og kommentarer vises i et kommentarfelt som åpnes.

Fordeler med endringen

Disse oppdateringene forbedrer synligheten av oppgavevurderinger og nye tilbakemeldingskommentarer for studenter. I tillegg lar den oppdaterte kommentarvisningen studentene se kommentarene ved siden av en innlevering.

Funksjon arbeidsflyt

Student Grades PageStudent Grades PageStudentvurderinger-siden

På Vurderinger-siden har poengsumkolonnen blitt oppdatert for å vise poengsum og totalpoengsum i én enkelt kolonne [1]. Når en ny kommentar legges til en rubrikk, vises en indikator (blå prikk) over rubrikk-knappen [2]. I tillegg, når en ny kommentar legges til en oppgave, vises en indikator og antall kommentarer på tilbakemelding-knappen [3].

 

Comment Pop-Out TrayComment Pop-Out TrayPop-out-felt for kommentar

For å se tilbakemelding, klikk på Se tilbakemelding-knappen for å vise kommentarer i et pop-out-felt.


Ekstra detaljer

Ulest-indikatoren fjerner når kommentarer er lest.

 

 

Rettigheter

Administrer detaljnivå på emneinnhold

Tilgjengelighet for betamiljø

21.11.2022

Tilgjengelighet for produksjonsmiljø

17.12.2022

Plassering for å aktivere funksjonen

Rettigheter

Rettigheter

Administrer emneinnhold

  • Emneinnhold – legg til
  • Emnemalinnhold – slett
  • Emnemalinnhold – rediger

Påvirker brukergrensesnitt

Ja

Berørte brukerroller og områder

Administratorer, tillatelser

Samtale om relaterte idéer

Emneinnholdstillatelser – Del inni tre forskjellige tillatelser

Funksjonsvideo

Slipp Screencast: 17.12.2022 Tillatelser Administrer tillatelser for detaljnivå på emneinnhold


Sammendrag

På Tillatelser-siden Administrer emneinnhold er gruppetillatelsen legg til / slett / rediger lagt til Emne- og Kontoroller. I tillegg kan administratorer administere individuelle tillatelser hver for seg i gruppen.

Fordeler med endringen

Denne oppdateringen gir mer detaljert administrering av emneinnhold.

Funksjon arbeidsflyt

Manage Course Content Granular PermissionsManage Course Content Granular PermissionsAdministrer tillatelser for detaljnivå på emneinnhold

For å administrere individuelle tillatelser i gruppen, kan gruppen utvides. Hver tillatelse på detaljnivå som er aktivert, inkluderer en hake. Individuelle tillatelser for gruppen kan administreres ved å velge eller velge bort relevante tillatelser.

 

Manage Course Content Pop-Out TrayManage Course Content Pop-Out TrayPop-out-felt for Administrer emneinnhold

For å se et sidefelt med detaljer knyttet til hver enkelt tillatelse, klikk på lenken Administrer emneinnhold.

 

Permission Status IconPermission Status IconTillatelsesstatus-ikon

 

Når tillatelsen inkluderer en blanding av aktiverte og deaktiverte tillatelser, indikerer hovedtillatelsesstatusen at tillatelsen er delvis aktivert, med en halvfylt grønn sirkel som ikon.

 

Ekstra detaljer

Tidligere var denne tillatelsen en individuell tillatelse og kjent som Emneinnhold – legg til / rediger / slett. Individuelle tillatelser for en brukerrolle kan endres til helt aktivert eller deaktivert status når som helst ved å endre statusen til hovedtillatelsen.

 

Funksjonsvalg

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Funksjonsvalg lar institusjoner aktivere nyutviklede Canvas-funksjoner i henhold til deres foretrukne tidsramme. Med mindre annet er angitt, er alle funksjonsvalg valgfrie og krever ingen handling fra en Canvas-administrator før publiseringsdatoen for en funksjon er annonsert. For en fullstendig liste over funksjonsvalg, se Canvas LMS funksjonsvalg.

En funksjonsvalg-etikett indikerer et funksjonsvalg i aktiv utvikling, som bygges direkte gjennom tilbakemelding fra brukere. Forhåndsvisning funksjon distribuerer oppdateringer utenfor den vanlige Canvas utgivelsesplanen og legges ut i delen Relaterte utgivelser i Canvas utgivelser og distribusjoner.

Se tabellen under hver funksjonsoverskrift for spesifikk funksjonsinformasjon. For generell informasjon om funksjonsvalg, se Canvas distribusjonsnotater Vanlige spørsmål.

Nye quizer

Rich teksteditor i Nye quizer [Funksjon forsinket fra 10.01.2023]

Funksjonsvalg-navn for å aktivere

Nye quizer

Aktiver plassering for funksjonsvalg og standardstatus

Konto (deaktivert/låst opp)

Tilgjengelighet for betamiljø

21.11.2022

Tilgjengelighet for produksjonsmiljø

17.12.2022

Underkontokonfigurasjon

Ja

Rettigheter

Iboende til brukerrollen

Påvirker brukergrensesnitt

Ja

Berørte brukerroller og områder

Alle brukere, nye quizer, ny RCE

Mobil-app-støtte

Ikke tilgjengelig

Gratis-for-lærer-tilgjengelighet

Ikke tilgjengelig

Funksjonsvalg-status

Produksjonsklar

Samtale om relaterte idéer

Nye quizer – RCE for å matche Canvas

Funksjonsvideo

Slipp Screencast: 17.12.2022 Nye quizer Rich teksteditor i Nye quizer


Sammendrag

Rich teksteditor (RCE) er tilgjengelig i Nye quizer.

Fordeler med endringen

Denne oppdateringen gir faglærere muligheten til å bruke tilgjengelighetskontrollen på spørsmål og instruksjoner, legge til medieopptak i Nye quizer, og endre visning mellom HTML-redigering og klassisk visning for avanserte brukere. Brukere kan også få tilgang til et matteredigeringsprogram. I tillegg gir denne oppdateringen studentene muligheten til å ta opp lyd og video i RCE til en Ny quiz.

Funksjon arbeidsflyt

Building a New Quiz Rich Content Editor ViewBuilding a New Quiz Rich Content Editor ViewBygge en Ny quiz Rich teksteditor-visning

Under bygging av en Ny quiz, kan faglærere bruke Rich teksteditor.

 

Taking a New Quiz Rich Content Editor ViewTaking a New Quiz Rich Content Editor ViewTa en Ny quiz Rich teksteditor-visning

Når studenter tar en Ny quiz, kan de bruke Rich teksteditor.

Ekstra detaljer

Denne oppdateringen fullfører fase én og fase to av integreringen av Rich teksteditor i Nye quizer. For mer informasjon om integreringen av Rich teksteditor, se blogginnlegget Nye quizer – Rich teksteditor (RCE) integrasjonsstatus og planer.

 

Blueprint-emner støtter låsing av Nye quizer

Funksjonsvalg-navn for å aktivere

Nye quizer

Aktiver plassering for funksjonsvalg og standardstatus

Konto (deaktivert/låst opp)

Tilgjengelighet for betamiljø

21.11.2022

Tilgjengelighet for produksjonsmiljø

17.12.2022

Underkontokonfigurasjon

Ja

Rettigheter

Iboende til brukerrollen

Påvirker brukergrensesnitt

Ja

Berørte brukerroller og områder

Administrator, Nye quizer

Mobil-app-støtte

Ikke tilgjengelig

Gratis-for-lærer-tilgjengelighet

Ikke tilgjengelig

Funksjonsvalg-status

Produksjonsklar

Samtale om relaterte idéer

[Blueprint-emner] Lås Quiz-innstillinger i Blueprint (Hindrer lærere i å redigere)

Funksjonsvideo

Slipp Screencast: 17.12.2022 Nye quizer Blueprint-emner støtter låsing av Nye quizer

Sammendrag

Blueprint-emnet Låsing av quiz deaktiverer redigering av Nye quizer i tilknyttede emner.

Fordeler med endringen

Denne oppdateringen gir konsekvent emneinnhold på tvers av tilknyttede emner.

Funksjon arbeidsflyt

Blueprint Course Locked Quiz IconBlueprint Course Locked Quiz IconBlueprint-emne Låst quiz-ikon

En låst ikon vises når en Ny quiz fra blueprint-emne låses for et tilknyttet emne.

 

Tillat fjerning av valg på flervalgsspørsmål

Funksjonsvalg-navn for å aktivere

Nye quizer

Aktiver plassering for funksjonsvalg og standardstatus

Konto (deaktivert/låst opp)

Tilgjengelighet for betamiljø

08.12.2022

Tilgjengelighet for produksjonsmiljø

17.12.2022

Underkontokonfigurasjon

Ja

Rettigheter

Iboende til brukerrollen

Påvirker brukergrensesnitt

Ja

Berørte brukerroller og områder

Faglærere, studenter, nye quizer

Mobil-app-støtte

Ikke tilgjengelig

Gratis-for-lærer-tilgjengelighet

Ikke tilgjengelig

Funksjonsvalg-status

Produksjonsklar

Samtale om relaterte idéer

Fjern svar-knapp

Funksjonsvideo

Slipp Screencast: 17.12.2022 Nye Quizer Fjern flervalgsoppgaver

Sammendrag

I Nye quizer kan faglærere nå aktivere Tillat fjerning av valg (flervalgsoppgave) slik at studenter kan fjerne svar på flervalgsoppgaver.

Fordeler med endringen

Denne oppdateringen gir faglærere muligheten til å la studenter fjerne et svar på en flervalgsoppgave i Nye quizer. I tillegg, når den er aktivert, kan studenter fjerne valg av flere svar for senere gjennomgang eller la spørsmålet stå tomt.

Funksjon arbeidsflyt

Allow Clearing Selection (Multiple Choice) New Quiz SettingAllow Clearing Selection (Multiple Choice) New Quiz SettingTillat fjerning av valg (flervalgsoppgave) Ny quiz-innstilling

For å tillate fjerning av svar på flervalgsoppgaver, klikk på bryteren Tillat fjerning av valg (Flervalgsoppgave).

 

Clear My Selection LinkClear My Selection LinkFjern mitt valg-lenke

Når innstillingen Fjern mitt valg (Flervalgsoppgave) er aktivert, vises en Fjern mitt valg-lenke for studenter.

Ekstra detaljer

Hvis Tillat fjerning av valg (flervalgsoppgave) er deaktivert, er Fjern mitt valg-lenken utilgjengelig og studenter må velge et annet svar.

 

 

Fyll ut det tomme feltet med flere ordbankforbedringer

Funksjonsvalg-navn for å aktivere

Nye quizer

Aktiver plassering for funksjonsvalg og standardstatus

Konto (deaktivert/låst opp)

Tilgjengelighet for betamiljø

08.12.2022

Tilgjengelighet for produksjonsmiljø

17.12.2022

Underkontokonfigurasjon

Ja

Rettigheter

Iboende til brukerrollen

Påvirker brukergrensesnitt

Ja

Berørte brukerroller og områder

Faglærere, studenter, nye quizer

Mobil-app-støtte

Ikke tilgjengelig

Gratis-for-lærer-tilgjengelighet

Ikke tilgjengelig

Funksjonsvalg-status

Produksjonsklar

Samtale om relaterte idéer

[Nye quizer] Ikke krev distraktorer for ordbanker i Fyll ut det tomme feltet-spørsmål

Design problem med «Fyll ut det tomme feltet» i nye quizer

Funksjonsvideo

Slipp Screencast: 17.12.2022 Nye quizer Fyll ut det tomme feltet med flere ordbankforbedringer


Sammendrag

I Nye quizer, når du lager et Fyll ut det manglende ordet-spørsmål med flere ordbankvalg, vises distraherende ord i egen seksjon for faglærere. Ordvalg kan også brukes mer enn én gang når Tillat ordbankvalg å brukes på nytt er valgt og dupliserte svar vurderes riktig. I tillegg, for studenter, viser Fyll ut det manglende ordet-spørsmål med flere ord alle alternativer i den tomme rullegardinmenyen for svar.

Fordeler med endringen

Denne oppdateringen forbedrer opplevelsen av svaralternativet Fyll ut det tomme feltet for flerordsbanken for studenter og faglærere.

Funksjon arbeidsflyt

Build a New Quiz Multiple Choice Word Bank ViewBuild a New Quiz Multiple Choice Word Bank ViewBygg en ny quiz flervalgsoppgave for ordbank-visning

Når du bygger en Ny quiz med Fyll ut det tomme feltet-spørsmål med en ordbank som svartype, skriv inn riktig svar i Riktig svar-feltet [1]. Ordbankdistraktorer kan legges til separat [2]. For å gjenbruke ordbankvalg, klikk på avmerkingsboksen Tillat ordbankvalg å brukes på nytt [3].

Ekstra detaljer

Når du bygger Fyll ut det tomme feltet-spørsmål med flere orbankvalg, trenger du ikke ekstra distraktorer. I tillegg, hvis alternativet Tillat ordbankvalg å brukes igjen er aktivert, vil gjenbrukte svaralternativer ikke fjernes fra ordbanken.

 

 

Sider

Oppdatering av standardstatus for Planlegg sidepublisering

Funksjonsvalg-navn for å aktivere

Planlagt sidepublisering

Aktiver plassering for funksjonsvalg og standardstatus

Konto (aktivert/åpen)

Tilgjengelighet for betamiljø

19.09.2022

Tilgjengelighet for produksjonsmiljø

17.12.2022

Underkontokonfigurasjon

Ja

Rettigheter

Iboende til brukerrollen

Påvirker brukergrensesnitt

Ja

Berørte brukerroller og områder

Administrator, faglærere, sider

Mobil-app-støtte

Ikke tilgjengelig

Gratis-for-lærer-tilgjengelighet

Ikke tilgjengelig

Funksjonsvalg-status

Produksjonsklar

Samtale om relaterte idéer

Legg til «Lås til-dato» til innholdssider

La oss planlegge en publiseringsdato/klokkeslett for innholdssider

Funksjonsvideo

Slipp Screencast: 15.10.2022 Planlegg sidepublisering for Sider


Sammendrag

Standardstatus for Planlegg sidepublisering har blitt oppdatert til Aktivert/Låst opp. Faglærere kan utsette sider for publisering til en bestemt dato og et bestemt klokkeslett.

Fordeler med endringen

Denne oppdateringen lar faglærere forberede og planlegge sider på forhånd for automatisk publisering i et emne.

Funksjon arbeidsflyt

Edit Page Publish At FieldEdit Page Publish At FieldRediger sidepublisering på felt

Når du redigerer en side, velg en Publiser på-dato [1] og skriv inn Tidspunkt [2].

 

Edit Page Save ButtonEdit Page Save ButtonRediger Lagre side-knapp

Klikk Lagre.

 

Schedule Page to Publish IconSchedule Page to Publish IconPlanlegg side til Publiser-ikonPå Moduler og Sider kan faglærere se når publiseringen av en side er planlagt.

Ekstra detaljer

Tidligere var dette funksjonsalternativet deaktivert som standard. I tillegg forblir planlagte sider usynlige for studentene frem til publiseringsdatoen og -klokkeslettet.

Denne funksjonsoppdateringen ble opprinnelig introdusert i Canvas distribusjonsnotater (19.11.2022).

 

Andre oppdateringer

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Innboks

Forbedret innboks-funksjonalitet [Funksjon forsinket per 08.12.2022]

Tilgjengelighet for betamiljø

14.09.2022

Tilgjengelighet for produksjonsmiljø

17.12.2022

Brukerrolle og sammendragslenke

Alle brukere | Canvas-funksjoner etter brukerrolle

Påvirker brukergrensesnitt

Ja

Berørte funksjonsområder

Innboks

Tidligere funksjonsomtalte

Canvas distribusjonsnotater (14.09.2022)

Canvas distribusjonsnotater (15.10.2022).


Sammendrag

I innboksen er koding oppdatert for å forbedre funksjonaliteten for alle brukere.

Fordeler med endringen

Denne oppdateringen bruker InstUI for innboks, Instructures interne designspråk, for å gi forbedret tilgjengelighet og kvalitetsopplevelser.

 

Distribusjonsnotater endringslogg

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Dato  
08.12.2022
  • Forbedret innboksfunksjonalitet, forsinket per 08.12.2022
  • La til kommende Canvas-endringer
22.11.2022

Andre oppdateringer

  • Lagt til funksjon: Forbedret innboks-funksjonalitet
21.11.2022 Publiserte distribusjonsnotater
Was this article helpful? Yes No
Canvas utgivelsesnotatinformarsjon

Produksjonsversjonsmerknadene viser til Canvas-oppdateringer som vil inkluderes i lørdagens versjon og kan endre seg. Likevel kan enkelte funksjoner allerede være lagt ut til produksjon som indikert i versjonsmerknadene. Nye funksjoner kan være annerledes enn de som er tilgjengelige i beta-miljøet ditt.

Kommentarer i versjonsmerknadene er underlagt kommentarregler for versjonsmerknader.

Funksjoner på kontonivå er ikke tilgjengelige i Gratis-forLærer-kontoer med mindre dette er annerledes spesifisert.

Påminnelse om Flash-innhold: Canvas viser Flash-innhold når det støttes i populære nettlesere. Microsoft Edge, Safari, Chrome og Firefox har HTML5 som standard foretrukne metode for å vise nettsideinnhold, som støtter en kjappere, mer sikker nettleseropplevelse. Disse nettleserne vil etter hvert blokkere alt Flash-innhold. For beste ytelse i Canvas bør emneinnhold designes med støtte for HTML5. Ethvert innhold som dette gjelder kan fortsatt brukes ved å manuelt gi tillatelse for Flash-innhold i nettleseren.

Avanserte CSS og JavaScript-brukere: Canvas-versjoner kan inkludere udokumenterte endringer som går ut over stiler og kode i tilpassede applikasjoner. Sjekk Beta-miljøet ditt for eventuelle tilpasningskonflikter.

For spørsmål om funksjoner i utgivelsesnotatene, start en diskusjon i språkgruppen din.

Informasjonen er gjenstand for endring.