Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Norsk Canvas distribusjonsnotater (15.12.2021)

Norsk Canvas distribusjonsnotater (15.12.2021)

Norsk Canvas distribusjonsnotater (15.12.2021) - Google Docs 

Canvas-distribusjoner inneholder kodeendringer som er ment for å fikse feil, forbedre ytelsen og forberede for nye funksjoner. Disse distribusjonene finner sted annenhver uke og kan testes i beta-miljøet før produksjonsdatoen som er angitt i tittelen på dette dokumentet.

Distribusjonsmerknader indikerer bemerkelsesverdige endringer i distribusjonen. Korrigerte feil er lokalisert i Kjente feil (kun på engelsk). For feil som er relatert til språk, se Språk-merket.

Was this article helpful? Yes No
Canvas utgivelsesnotatinformarsjon

Produksjonsversjonsmerknadene viser til Canvas-oppdateringer som vil inkluderes i lørdagens versjon og kan endre seg. Likevel kan enkelte funksjoner allerede være lagt ut til produksjon som indikert i versjonsmerknadene. Nye funksjoner kan være annerledes enn de som er tilgjengelige i beta-miljøet ditt.

Kommentarer i versjonsmerknadene er underlagt kommentarregler for versjonsmerknader.

Funksjoner på kontonivå er ikke tilgjengelige i Gratis-forLærer-kontoer med mindre dette er annerledes spesifisert.

Påminnelse om Flash-innhold: Canvas viser Flash-innhold når det støttes i populære nettlesere. Microsoft Edge, Safari, Chrome og Firefox har HTML5 som standard foretrukne metode for å vise nettsideinnhold, som støtter en kjappere, mer sikker nettleseropplevelse. Disse nettleserne vil etter hvert blokkere alt Flash-innhold. For beste ytelse i Canvas bør emneinnhold designes med støtte for HTML5. Ethvert innhold som dette gjelder kan fortsatt brukes ved å manuelt gi tillatelse for Flash-innhold i nettleseren.

Avanserte CSS og JavaScript-brukere: Canvas-versjoner kan inkludere udokumenterte endringer som går ut over stiler og kode i tilpassede applikasjoner. Sjekk Beta-miljøet ditt for eventuelle tilpasningskonflikter.

For spørsmål om funksjoner i utgivelsesnotatene, start en diskusjon i språkgruppen din.

Informasjonen er gjenstand for endring.