cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Norsk Canvas distribusjonsnotater (27.10.2021)

Norsk Canvas distribusjonsnotater (27.10.2021)

Norsk Canvas distribusjonsnotater (27.10.2021) - Google Docs

Canvas-distribusjoner inneholder kodeendringer som er ment for å fikse feil, forbedre ytelsen og forberede for nye funksjoner. Disse distribusjonene finner sted annenhver uke og kan testes i beta-miljøet før produksjonsdatoen som er angitt i tittelen på dette dokumentet.

Distribusjonsmerknader indikerer bemerkelsesverdige endringer i distribusjonen. Korrigerte feil er lokalisert i Kjente feil (kun på engelsk). For feil som er relatert til språk, se Språk-merket.

Was this article helpful? Yes No