cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Norske Canvas distribusjonsnotater (2021-07-07)

Norske Canvas distribusjonsnotater (2021-07-07)

NORSKE Canvas distribusjonsnotater (2021-07-07) - Google Docs

Canvas-distribusjoner inneholder kodeendringer som er ment for å fikse feil, forbedre ytelse og forberede for nye funksjoner, men de påvirker ikke kundenes arbeidsflyt. Disse distribusjonene finner sted annenhver uke.

Was this article helpful? Yes No