cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Norske Canvas versjonsmerknader (28.03.2020)

Norske Canvas versjonsmerknader (28.03.2020)

Norske Canvas versjonsmerknader (28.03.2020)

Funksjoner klare til bruk lanseres ukentlig og kan administreres av Canvas-administratorer for implementering etter samtykke. Disse funksjonene er laget for å gi umiddelbare løsninger til institusjoner som står overfor COVID-19. Jevnlige Canvas-lanseringer kommer fortsatt den tredje lørdagen i hver måned.