cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Community Member

Hur byter man namn på kursen? [How do you change the name of the course?]

Jump to solution

Fick fel namn på kursen när jag skapade modulen. Hur byter jag namnet?

Translation from Google Translate:

Got the wrong name of the course when I created the module. How do I change the name?

0 Kudos
1 Solution

Accepted Solutions
Community Coach
Community Coach

Hej pia.rubin@hkr.se,

Du kan ändra namnet på en kurs i kursinställningarna http://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=sv&u=https%3A%2F%2Fcommunity.canvaslms.com%2Fdocs... ?

Vänligen meddela mig om det hjälper och löser ditt problem.

Hoppas det hjälper!
Stuart

Translation from Google Translate:

Hi Pia,

You can change the name of a course in the course settings https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12851-415241512?

Please let me know if it helps and solves your problem.

Hope it helps!
Stuart

View solution in original post

1 Reply
Community Coach
Community Coach

Hej pia.rubin@hkr.se,

Du kan ändra namnet på en kurs i kursinställningarna http://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=sv&u=https%3A%2F%2Fcommunity.canvaslms.com%2Fdocs... ?

Vänligen meddela mig om det hjälper och löser ditt problem.

Hoppas det hjälper!
Stuart

Translation from Google Translate:

Hi Pia,

You can change the name of a course in the course settings https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12851-415241512?

Please let me know if it helps and solves your problem.

Hope it helps!
Stuart

View solution in original post