cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
reinoud_verhaeg
Surveyor II

Modules?

Zijn modules effectief modules of worden deze als lessen aanzien?

0 Kudos
1 Reply
Bobby2
Community Coach
Community Coach

Hi  @reinoud_verhaeg  Welcome to the Canvas Community.

I hope this translation is accurate for you!

Modules kunnen op verschillende manieren worden gebruikt. Ze kunnen worden gebruikt als een reeks activiteiten, lessen, 
informatiepagina's. Met modules kunnen instructeurs inhoud organiseren om het verloop van de cursus te beheersen.
Modules worden gebruikt om cursusinhoud te organiseren op basis van weken, eenheden of een andere
organisatiestructuur. Modules creëren in wezen een one-directionele lineaire stroom van wat studenten in een
cursus moeten doen. Elke module kan bestanden, discussies, opdrachten, quizzen en ander leermateriaal bevatten.
Module-items kunnen aan de cursus worden toegevoegd vanuit bestaande inhoud of nieuwe inhoudshells binnen de
modules. Cursusinhoud kan aan meerdere modules worden toegevoegd of meerdere keren door een afzonderlijke
module worden herhaald. Modules kunnen eenvoudig worden georganiseerd met behulp van slepen en neerzetten.
Elementen in de modules kunnen ook worden gereorganiseerd door slepen en neerzetten. Hier is een gids om te helpen.