cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted
Community Member

Vraag rond niet meer kunnen inschrijven bij self sign-up (slotjes in beeld bij student-view) [Ask about not being able to register with self sign-up (locks in the picture with student view)]

Jump to solution

Dag,

Voor studenten heb ik bij 'People' een inschrijfmogelijkheid aangemaakt met een self sign-up (zie screenshot).
Een student mailde mij zojuist dat zij zich niet meer kan inschrijven voor één van deze vier groepen (zie screenshot) terwijl dit bij veel andere studenten gewoon gelukt is. Als ik zelf in de student-view kijk zie ik een slotje staan en kunnen de studenten zich inderdaad niet inschrijven. Ik heb self sign-up 'enabled' en ik heb geen deadline ingesteld dus ik snap niet waardoor dit nu komt.
Zou u mij verder kunnen helpen?

Met vriendelijke groet,
Bas Olde Dubbelink

Translation from Google Translate:

Day,

For students I have created a registration option at 'People' with a self sign-up (see screenshot).
A student just emailed me that she can no longer register for one of these four groups (see screenshot) while many other students have just succeeded. If I look in the student view myself, I see a lock and the students cannot indeed register. I have 'enabled' self sign-up and I have not set a deadline so I don't understand why this is now.
Could you help me further?

Kind regards,
Bas Olde Dubbelink

Tags (1)
1 Solution

Accepted Solutions
Highlighted
Community Member

Beste b.a.s.oldedubbelink@vu.nl

Vanuit de student view zie je volgens mij sowieso het slotje, omdat de student view op een aantal punten beperkt is (het is een view, geen echt account).

Voor de betreffende student zou je even kunnen vragen of zij het probeert in een incognito window in chrome (ik ga er vanuit dat zij wel weet wat zij moet doen om zich aan te melden en dat er geen max aantal op de groepen zit of dat die nog niet bereikt is). Vaak lukt het dan wel.

Succes ermee!

Gerdien

View solution in original post

2 Replies
Highlighted
Community Member

Beste b.a.s.oldedubbelink@vu.nl

Vanuit de student view zie je volgens mij sowieso het slotje, omdat de student view op een aantal punten beperkt is (het is een view, geen echt account).

Voor de betreffende student zou je even kunnen vragen of zij het probeert in een incognito window in chrome (ik ga er vanuit dat zij wel weet wat zij moet doen om zich aan te melden en dat er geen max aantal op de groepen zit of dat die nog niet bereikt is). Vaak lukt het dan wel.

Succes ermee!

Gerdien

View solution in original post

Dag Gerdien,

Dit is gelukt!

Dankjewel en groeten!
Bas

Top Kudoed Authors
Labels