Hur använder jag Att-göra-listan och marginallisten i instrumentpanelen som student?

I instrumentpanelen Kortvy och instrumentpanelen Senaste aktivitet, innehåller marginallisten en Att-göra-lista och andra sektioner som hjälper dig veta vilka uppgifter och händelser kommer upp i alla dina kurser. Marginallisten inkluderar specifika objekt för instruktör- och studentroller. Om du är inskriven i Canvas-kurser med mer än en användarroll, kan din marginallist visa objekt för båda rollerna.

Marginallisten liknar marginallisten som visas i din Kurshemsida men kursens marginallist inkluderar endast objekt för den specifika kursen. Beroende på konfigureringen av din Kurshemsida, kan marginallisten innehålla ytterligare sektioner som visas i marginallisten.

Obs! Du kan också se objekt på Att-göra-listan från Listan Visa instrumentpanel.

Öppna översikten

Öppna översikten

I global navigering, klicka på länken Översikt (Dashboard).

Visa Marginallistens kursobjekt

Visa Marginallistens kursobjekt

Marginallisten visar olika åtgärdsobjekt i alla dina kurser. Varje objekt associeras med en specifik kurs. Alla objekt från alla dina aktiva kurser visas i marginallisten--inte bara favoritkurser i instrumentpanelen.

För kursidentifiering, visar varje marginallist-objekt kurskoden, eller namnets kortform, för kursen [1]. Kurskoden finns direkt under kursens fullständiga namn.

Smeknamn på kurser kan konfigureras istället för kurskoder i marginallisten som är långa eller som på annat sätt är svåra att komma ihåg vilka kurser de representerar. Om du har skapat ett smeknamn för en kurs, visas smeknamnet i marginallisten istället för kurskoden [2]. Men den ursprungliga kurskoden visas alltid i kurskortet.

Se studentavsnitt

Se studentavsnitt

Marginallisten hjälper dig se vad du behöver göra härnäst och vilken feedback du mottagit i alla dina kurser. Uppgifter som inte är betygsatta eller inte kräver någon inlämning online visas endast till förfallodatumet.

Avsnittet Att göra (To Do) visar upp till 7 objekt eller händelsedatum för de kommande veckorna, däribland ej bedömda quiz, uppgifter som inte kräver Canvas-inlämning och kursmeddelanden [1]. Varje objekt i Att-göra-listan visar uppgiftens namn, kursens namn, antalet poäng, och uppgiftens förfallodatum. När förfallodatumet passerats visas objektet i den här sektionen under fyra veckor.

Avsnittet Senaste Feedback (Recent Feedback) visar uppgifter med feedback från din instruktör under de senaste fyra veckorna [2].

Knappen Visa omdömen (View Grades) länkar till sidan Instrumentpanel-omdömen och visar det totala genomsnittet för omdömen för alla aktiva kurser [3].

Hantera sidopanelobjekt

Hantera sidopanelobjekt

Varje avsnittsobjekt visar en ikon för att differentiera mellan olika uppgiftstyper och andra objekt i Att-göra-listan [1].

Om ett avsnitt innehåller fler objekt än vad som kan visas, kan du se alla att-göra-objekt med länken Visa alla (Show All) [2]. Denna länk dirigerar dig till instrumentpanelen Listvy.

För att ta bort ett att-göra-objekt, klicka på ikonen Ta bort (Remove) [3]. Objekten är fortfarande borttagna från listan.

Obs! Uppgifter som lämnats in via Canvas försvinner automatiskt från Att göra-listan; uppgifter utan inlämningar (vilka lämnas in på papper/i klassen) kan endast avlägsnas manuellt från listan.

Skapa en ny kurs

Skapa en ny kurs

Om ditt lärosäte tillåter kan du även skapa en ny kurs från översikten.