cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hur laddar jag upp en video med Rich Content Editor som instruktör?

Hur laddar jag upp en video med Rich Content Editor som instruktör?

Innehållsredigeraren kommer att upphöra i en framtida version. Instruktörer kan aktivera funktionen New Rich Content Editor i kursens funktionsalternativ.

Du kan använda Rich Content Editor för att spela in en video. Du kan spela in media i vilken längd som helst, men kortare videor rekommenderas. Om videon är längre än 15 minuter kan du vilja överväga att spela in och ladda upp genom en extern leverantör. Längre medialängder kräver längre renderingstid och kan avbrytas utan en stabil uppkoppling.

Innehållsredigeraren används i funktioner som stöder redigeraren (meddelanden, uppgifter, diskussioner, sidor och quizzes).

Canvas video stödjer även bildtexter. När du spelat in och sparat en video, lär dig hur du kan lägga till bildtexter till videon.

Obs! HTML5-videoinspelning gäller endast Chrome och Firefox. Om du använder Safari måste du istället använda Flash-videoinspelning.

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor genom att använda en av Canvas funktioner som stöder redigeraren.

Öppna verktyget för mediakommentar

Öppna verktyget för mediakommentar

Klicka på Media-ikonen.

Välj Videoinspelningsalternativ

Välj Videoinspelningsalternativ

Om din dator har en webbkamera kommer Canvas att välja din standardkamera automatiskt. Om din dator har flera webbkameror kan du ställa in din webbkamera genom att klicka på knappen Webbkamera .

Välj ljudalternativ

Välj ljudalternativ

Canvas väljer även din standardmikrofon. Om din dator har flera mikrofoner kan du ställa in din mikrofon genom att klicka på knappen Mikrofon .

Starta Inspelning

Starta Inspelning

Klicka på knappen Starta inspelning.

Stoppa Inspelning

Stoppa Inspelning

Tiden [1] och volymnivån [2] i din inspelning kommer kontinuerligt att uppdateras när du spelar in. Stoppa inspelningen genom att klicka på knappen Finish (Avsluta) [3].

Titta på Inspelning

Titta på Inspelning

Granska din video genom att klicka på knappen Play (Spela upp) [1]. Spara din video genom att klicka på textfältet [2], ange en titel för videon och klicka sedan på knappen Save (Spara) [3]. Om du vill spela in videon igen klickar du på knappen Start over (Börja om) [4].

Obs! Det kan ta lite tid att spara långa videor. Lämna inte sidan förrän din video har sparats.

Se Video

Se Video

Visa din video automatiskt infogad i innehållsredigeraren.

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara.

Obs! När du använder Rich Content Editor i Diskussioner kan Spara-knappen visas som "Skicka svar".