cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur laddar jag upp en video med innehållsredigeraren som student?

Hur laddar jag upp en video med innehållsredigeraren som student?

Innehållsredigeraren kommer att upphöra i en framtida version. Instruktörer kan aktivera funktionen New Rich Content Editor i kursens funktionsalternativ.

Du kan använda Rich Content Editor för att ladda upp en video. Innehållsredigeraren används i funktioner som stöder redigeraren (meddelanden, uppgifter, diskussioner, sidor och quizzes).

Canvas tillåter dig att ladda upp medietyper som stöds.

Canvas konverterar filen upp till 500 MB. Om en fil överstiger gränsen på 500 MB kan du vara värd för filen via en extern källa som YouTube och bädda in den med hjälp av Rich Content Editor. Om du vill veta mer om tillgängliga alternativ för att använda mediefiler i Canvas, kan du se Canvas Media Comparison PDF.

Canvas video stödjer även bildtexter. När du spelat in och sparat en videon, lär dig hur du kan lägga till bildtexter till videon.

Obs! Videor visas som standard i den lägsta upplösningen. Användare kan hantera uppspelningsalternativ för videor i menyn för videoinställningar.

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor genom att använda en av Canvas funktioner som stöder redigeraren.

Öppna verktyget för mediakommentar

Öppna verktyget för mediakommentar

Klicka på Media-ikonen.

Ladda upp Media

Ladda upp Media

Klicka på Ladda upp Media (Upload Media) flik.

Välj Videofil

Välj Videofil

Välj Välj videofil (Select Video File) knappen.

Öppna Videofil

Öppna Videofil

Välj videoklippet du vill ladda upp [1]. Klicka på knappen Öppna (Open) [2].

Ladda upp videofil

Ladda upp videofil

Statusraden kommer att visa dig förloppet på din videouppladdning. Hastigheten på din uppladdning beror på din internetanslutning och storleken på din video. Vänta på att din media laddas upp. När förloppsindikatorn är full kommer det här fönstret stängas automatiskt.  

Se uppladdad video

Se uppladdad video

Visa din video automatiskt infogad i innehållsredigeraren.

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara.

Anteckningar: När Rich Content Editor används i uppgifter, diskussioner, sidor och quizzes har du alternativet att Spara & publicera. När du använder innehållsredigeraren på sidan Diskussioner (Discussions) kan knappen Spara (Save) visas som Publicera svar (Post Reply).

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.