Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur spelar jag in ljud med innehållsredigeraren som student?

Hur spelar jag in ljud med innehållsredigeraren som student?

Innehållsredigeraren kommer att upphöra i en framtida version. Instruktörer kan aktivera funktionen New Rich Content Editor i kursens funktionsalternativ.

Du kan använda Rich Content Editor för att spela in ljud. Innehållsredigeraren används i funktioner som stöder redigeraren (meddelanden, uppgifter, diskussioner, sidor och quizzes).

Obs! HTML5-ljudinspelning gäller endast för Chrome och Firefox. Om du använder Internet Explorer eller Safari, måste du använda Flash ljudinspelning.

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor genom att använda en av Canvas funktioner som stöder redigeraren.

Öppna verktyget för mediakommentar

Öppna verktyget för mediakommentar

Klicka på verktyget Media .

Välj alternativ för ljudinspelning

Välj alternativ för ljudinspelning

För att endast spela in ljud, klicka på knappen Webbkamera [1] och välj alternativet Ingen Video [2].

Obs! Om din dator inte har en webbkamera, kommer alternativet Ingen Video att väljas automatiskt.

Välj Mikrofon

Välj Mikrofon

Canvas kommer att välja din standardmikrofon. Om din dator har flera mikrofoner kan du ställa in din mikrofon genom att klicka på knappen Mikrofon .

Starta Inspelning

Starta Inspelning

För att börja spela in ljud, klicka på knappen Starta inspelning .

Stoppa Inspelning

Stoppa Inspelning

Tiden [1] och volymnivån [2] i din inspelning kommer kontinuerligt att uppdateras när du spelar in. Stoppa inspelningen genom att klicka på knappen Finish (Avsluta) [3].

För att radera din nuvarande inspelning och börja om, klicka på knappenStarta om [4].

Titta på Inspelning

Titta på Inspelning

För att förhandsgranska din ljudinspelning, klicka på knappen Spela upp [1]. För att spara ditt ljud, klicka på textfältet [2], ange en rubrik för din ljudfil och klicka sedan på knappen Spara [3]. För att spela in ditt ljudmeddelande igen, klicka på knappen Starta om [4].

Se Inspelning

Se Inspelning

Se din ljudfil läggas in automatiskt i Innehållsredigeraren.

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på Spara-knappen.

Obs! När Rich Content Editor används i uppgifter, diskussioner, sidor och quizzes har du alternativet att Spara & publicera. När du använder innehållsredigeraren på sidorna Kursöversikt och Diskussioner kan knappen Spara visas som Publicera svar

Was this article helpful? Yes No