Hur hanterar jag en Edu App Center-lista över tillåtna appar i Canvas?

Om din institution använder en Edu App Center-lista över tillåtna appar, kan du hantera din lista direkt i Canvas. För att tillämpa listan måste du veta hur API-token skapades för din Edu App Center-organisation. Åtkomsttokens synkar listan med externa appar på både konto- och kursnivåer så att de endast visar appar från Edu App Center-listan som upprättats för organisationen.

Administratörer kan hantera applistan när som helst för att ta bort eller byta ut en åtkomsttoken. När ett konto eller underkonto inte inkluderar en åtkomsttoken, visar listan med externa appar standard-applistan som tillhandahålls av Canvas. Listan över tillåtna appar kan endast hanteras på konto- och underkontonivåerna.

Canvas accepterar endast en API-token för en organisation. En token som appliceras på kontonivå filtrerar automatiskt ner till alla underkonton. Edu App Center har stöd för att skapa flera token för en organisation, men varje token diriferar till samma lista. Om du vill skapa en separat lista över tillåtna appar som gäller för dina ensklida underkonton måste du skapa fler organisationer i Edu App Center och dela API-token för varje lista.

Obs! Det kan ta upp till 24 timmar innan appar som lagts till i en EduAppCenter-lista över tillåtna appar innan de visas i Canvas.

Öppna konto

Öppna konto

Klicka på länken Administratör (Admin) [1], och sedan på kontots namn [2].

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

Klicka på länken Inställningar (Settings) i kontonavigeringen.

Öppna appar

Öppna appar

Klicka på fliken Apper (Apps).

Hantera app-lista

Klicka på knappen Hantera applista (Manage App List).

Ange API-token

Ange API-token

I fältet Åtkomsttoken (Access Token) [1], ange API-token från din Edu App Center-organisation.

Klicka på knappen Spara (Save) [2].

Visa appar

Visa listan över tillåtna appar i din lista.