cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hur hanterar jag sidan Tillstånd?

Hur hanterar jag sidan Tillstånd?

Som admin kan du granska och hantera tillstånd för användarroller på kursnivå och kontonivå. Beroende på användarrollen, vill du kanske redigera standardtillstånd och ställa in anpassade tillstånd för en användarroll i ditt konto. Tillstånd beviljar eller nekar åtkomst till specifika funktioner i ett konto och en kurs.

Obs! Vissa tillstånd kanske inte är tillgängliga för underkonton. För att läsa mer om underkonto-tillstånd och begränsningar, se pdf Konto- kontra underkontojämförelser.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på Administatörslänken (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna tillstånd

Klicka på länken Tillstånd

I kontonavigeringen, klicka på länken Tillstånd.

Visa tillstånd

Visa sidan Tillstånd

Som standard, visar tillståndssidan användarroll-tillstånd på kursnivå [1].

För att se användarroll-tillstånd på kontonivå, klicka på fliken Kontoroller [2].

Sök efter och filtrera tillstånd

För att söka efter ett specifikt tillstånd, skriv namnet på tillståndet i Sök-fältet [1]. Sökfältet använder prediktiv filtrering.

Du kan också filtrera tillstånd efter roll. Som standard, visar tillståndssidan alla användarroller [1]. För att filtrera tillstånden för en specifik användarroll, skriv eller välj namnet på användarrollen från menyn Tillståndsroll [2].

Du kan använda sök- och filtreringsalternativ för att söka efter tillstånd för specifika användare.

Se individuellt tillstånd

För att se information om ett specifikt tillstånd, klicka på tillståndsnamnet.

Se Ytterligare tillståndsuppgifter

Se Ytterligare tillståndsinformation

Marginallisten för tillstånd visar namnet på tillståndet [1].

Visa och minimera specifika uppgifter om tillståndet genom att klicka på pil-ikonerna Vad det gör och Ytterligare överväganden [2]. Observera att vissa tillstånd kanske inte inkludera dessa uppgifter.

Marginallisten visar också sektionen Tilldelade roller [3], som visar alla aktiverade roller för tillståndet, och sektionen Icke tilldelade roller [4], som visar alla avaktiverade roller för tillståndet.

Hantera individuellt tillstånd

Hantera individuellt tillstånd

För att hantera användarroller för tillståndet, klicka på ikonen intill namnet på en användarroll [1]. I tillståndsmenyn [2], indikeras befintligt tillstånd med ett kryssmärke.

Välj den nya tillståndstatusen genom att klicka på ett av tillståndsalternativen. Aktivera eller inaktivera När du har aktiverat eller inaktiverat behörigheten kan du välja att låsa behörighetens status. Klicka på ikonen Lås (Lock) för att låsa behörighetens status [3]. Låsta alternativ hindrar att inställningen ändras av underkonto-administratörer i ett lägre konto. Status för det nya tillståndet sparas automatiskt.

Obs! Om en tillståndsikon inte visas som täckande, kan du inte ändra tillståndet [4].

Visa grupperade behörigheter

Vissa behörigheter kan grupperas för att ge en mer detaljerad funktion och kontroll över behörigheter.

Grupperade behörigheter listar grupperade behörigheter under det grupperade behörighetsnamnet [1].

Om du vill expandera grupperade behörigheter klickar du på ikonen Expandera (Expand) [2].

Hantera grupperade behörigheter

Du kan hantera alla detaljerade behörigheter inom gruppen med hjälp av de tillhörande kryssrutorna. Klicka på kryssrutan [1] för att aktivera eller inaktivera en detaljerad behörighet. En markerad kryssruta visar att behörigheten är aktiverad [2]. En omarkerad kryssruta visar att behörigheten är inaktiverad [3].

Om alla behörigheter är aktiverade för en användarroll visar behörighetsgruppen en ikon med en bock [4].

Om bara vissa behörigheter är aktiverade för en användarroll visar behörighetsgruppen en halvfylld ikon [5].

Om alla behörigheter är inaktiverade för en användarroll visar behörighetsgruppen en ikon med ett kryss [6].

Se och hantera individuella användarroll-tillstånd.

För att se alla tillstånd för en individuell användarroll, klicka på rollens namn [1]. Du kan hantera tillstånd för roller på kontonivå och hantera tillstånd för roller på kursnivå.

För att lägga till en roll på kontonivå eller lägga till en roll på kursnivå, se fliken för rätt roll och klicka på knappen Lägg till roll [2].If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback