cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hur lägger jag till en roll på kontonivå på sidan Tillstånd?

Hur lägger jag till en roll på kontonivå på sidan Tillstånd?

Du kan skapa roller på kontonivå i Canvas.

Kontoroller ges till varje Canvas-administratör och definierar typ av åtkomst varje administratör har till kontot. Du kan skapa särskilda kontonivåroller beroende på din institutions behov.

När en roll har skapats, kan du lägga till administrativa användare och hantera tillstånd på kontonivå.

Öppna konto

Öppna konto

I Global navigering klickar du på länken Admin [1], och klickar sedan på kontots namn [2].

Öppna tillstånd

Öppna tillstånd

I kontonavigeringen, klicka på länken Tillstånd .

Öppna Kontoroller

Öppna Kontoroller

Klicka på fliken Kontoroller.

Lägg till roll

Lägg till roll

Klicka på knappen Lägg till roll.

Lägg till namn på roll

Lägg till namn på roll

I fältet Namn på roll, ange namnet på den nya rollen.

Spara roll

Spara roll

Klicka på Spara-knappen.

Se Kontoroll

Se Kontoroll

Se den nya rollen på kontonivå.If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback