cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hur skapar jag lärandemålgrupper för ett konto?

Hur skapar jag lärandemålgrupper för ett konto?

Genom att gruppera lärandemål i ett konto kan du organisera flera relaterade lärandemål.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på Administatörslänken (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Lärandemål

Öppna Lärandemål

I kontonavigeringen, klicka på länken Lärandemål.

Lägg till Lärandemål-grupp

Lägg till Lärandemål-grupp

Klicka på knappen Ny grupp.

Skapa Lärandemål-grupp

Skapa Lärandemål-grupp

Ange ett gruppnamn på Lärandemål i Namnge detta grupp-fält [1]. Ange en beskrivning i Rich Content-redigeraren [2]. Klicka på knappen Save (Spara) [3].

Visa Lärandemål-grupp

Visa gruppens lärandemål Du kan skapa nya lärandemål i gruppen genom att skapa ett nytt lärandemål. Du kan också flytta lärandemål och lärandemålgrupper till den nya gruppen.If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback