cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur skapar jag lärandemålgrupper för ett konto?

Hur skapar jag lärandemålgrupper för ett konto?

Genom att gruppera lärandemål i ett konto kan du organisera flera relaterade lärandemål.

Den här lektionen visar hur du skapar lärandemålsgrupper i den klassiska sidvyn på sidan Lärandemål. Om sidan Lärandemål i ditt konto visas annorlunda än bilderna i den här lektionen kan du läsa om hur du skapar lärandemålsgrupper inom ett konto som har aktiverat funktionsalternativet Förbättrad lärandemålshantering.

Öppna konto (Account)

Öppna konto (Account)

I Global Navigation, klicka på Administatörslänken (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna lärandemål

Öppna lärandemål

I kontonavigeringen, klicka på länken Lärandemål (Outcomes).

Lägg till lärandemålgrupp

Lägg till lärandemålgrupp

Klicka på knappen Ny grupp (New Group).

Skapa lärandemålgrupp

Skapa lärandemålgrupp

Ange ett gruppnamn på Lärandemål i Namnge detta grupp (Name this group)-fält [1]. Ange en beskrivning i Rich Content-redigeraren [2]. Klicka på knappen Save (Spara) [3].

Visa lärandemålgrupp

Visa lärandemålgruppen. Du kan skapa nya lärandemål i gruppen genom att skapa ett nytt lärandemål. Du kan också flytta lärandemål och lärandemålgrupper till den nya gruppen.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.