cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hur ställer jag in tillstånd för en kontonivåroll?

Hur ställer jag in tillstånd för en kontonivåroll?

När du har skapat en roll på kontonivå, kan du granska standardtillstånden som ställts in av varje roll på kontonivå. Tillstånd ger eller nekar åtkomst till specifika funktioner i ett konto och en kurs och tillämpas på en användare som beviljas en specifik roll på kontonivå. Läs mer om hur du lägger till en administrativ användare till ett konto.

Beroende på roll, vill du kanske kringgå standarderna för att skapa specialtillstånd.

För att läsa mer om kontotillstånd, se pdf om Kontotillstånd.

Obs! Vissa tillstånd kanske inte är tillgängliga för underkonton. För att läsa mer om underkonto-tillstånd och begränsningar, se pdf Konto- kontra underkontojämförelser.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på Administatörslänken (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna tillstånd

Klicka på länken Tillstånd

I kontonavigeringen, klicka på länken Tillstånd.

Öppna Kontoroller

Öppna Kontoroller

Klicka på fliken Kontoroller.

Hantera tillstånd

För att kringgå tillstånd, hitta namnet på användarrollen [1]. Klicka på ikonen intill namnet på ett tillstånd [2]. I tillståndsmenyn [3], indikeras befintligt tillstånd med ett kryssmärke.

Välj den nya tillståndstatusen genom att klicka på ett av tillståndsalternativen. Aktivera eller inaktivera När du har aktiverat eller inaktiverat behörigheten kan du välja att låsa behörighetens status. Klicka på alternativet Lås (Lock) för att låsa behörighetens status [4]. Låsta alternativ hindrar att inställningen ändras av underkonto-administratörer i ett lägre konto. Status för det nya tillståndet sparas automatiskt.

Obs! Om en tillståndsikon inte visas som täckande, kan du inte ändra tillståndet [5].

Visa grupperade behörigheter

Vissa behörigheter kan grupperas för att ge en mer detaljerad funktion och kontroll över behörigheter.

Grupperade behörigheter listar grupperade behörigheter under det grupperade behörighetsnamnet [1].

Om du vill expandera grupperade behörigheter klickar du på ikonen Expandera (Expand) [2].

Hantera grupperade behörigheter

Du kan hantera alla detaljerade behörigheter inom gruppen med hjälp av de tillhörande kryssrutorna. Klicka på kryssrutan [1] för att aktivera eller inaktivera en detaljerad behörighet. En markerad kryssruta visar att behörigheten är aktiverad [2]. En omarkerad kryssruta visar att behörigheten är inaktiverad [3].

Om alla behörigheter är aktiverade för en användarroll visar behörighetsgruppen en ikon med en bock [4].

Om bara vissa behörigheter är aktiverade för en användarroll visar behörighetsgruppen en halvfylld ikon [5].

Om alla behörigheter är inaktiverade för en användarroll visar behörighetsgruppen en ikon med ett kryss [6].

Se tillstånd för användarroller

För att se tillstånd för en individuell användarroll, klicka på rollens namn [1].

I sidpanelen kan du se rollens namn [2], tidpunkt och datum då tillstånden för användarrollen senast ändrades [3] och användarens tilldelade och inte tilldelade tillstånd [4].

Hantera tillstånd för användarroller

Hantera tillstånd för användarroller

För att hantera användartillstånd från sidpanelen, klicka på ikonen intill namnet på ett tillstånd [1]. I tillståndsmenyn [2], indikeras befintligt tillstånd med ett kryssmärke.

Välj den nya tillståndstatusen genom att klicka på ett av tillståndsalternativen. Aktivera eller inaktivera När du har aktiverat eller inaktiverat behörigheten kan du välja att låsa behörighetens status. Klicka på alternativet Lås (Lock) för att låsa behörighetens status [3]. Låsta alternativ hindrar att inställningen ändras av underkonto-administratörer i ett lägre konto. Status för det nya tillståndet sparas automatiskt.

Obs! Om en tillståndsikon inte visas som täckande, kan du inte ändra tillståndet [4].

Redigera användarroll

Redigera användarroll

För att redigera namnet på användarrollen, klicka på ikonen Redigera [1]. Redigera namnet på användarrollen [2], klicka sedan på Tillbaka -pilen [3].

Radera användarroll

Redigera användarroll

För att radera en användarroll, klicka på ikonen Radera [1]. Granska varningen om användarroller---användare med rollen du raderar kommer att behålla nuvarande tillstånd, men inga nya användare kan skapas med den användarrollen.

Radering av en användarroll går inte att ångra.

För att bekräfta radering av användarrollen, klicka på knappen Ok .If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback