Hur visar jag betygsättningsperioder i ett konto?

Som administratör kan du hantera betygsättningsperioder för din institution. Varje betygsättningsperiod-set gäller hela institutionen, inklusive underkonton. Alla kurser associerade med en termin under en betygsättningsperiod ärver automatiskt terminens betygsättningsperioder.

Eftersom betygsättningsperioder inte direkt påverkar kursuppgifter, kan betygsättningsperioder raderas eller deras start- och slutdatum kan ändras. Men ändringar ska i allmänhet göras innan en termin startar. Ändring av betygsättningsperioder under en termin kommer att påverka omdöme totalt.

Öppna konto (Account)

Öppna konto (Account)

Klicka på länken Administratör (Admin) [1], och sedan på kontots namn [2].

Öppna Betygsättning

Öppna Betygsättning

I kontonavigeringen, klicka på länken Betygsättning.

Öppna Betygsättningsperioder

Öppna Betygsättningsperioder

Klicka på fliken Betygsättningsperioder.

Filtrera inställd betygsättningsperiod

Betygsättningsperioder kan filtrerar genom att visa en termin i rullgardinsmenyn för terminer [1] eller genom att söka efter namnet på en termin eller betygsättningsperiod i sökfältet [2].

Visa betygsättningsperiod-set

Fliken Betygsättningsperioder på kontonivå visar alla betygsättningsperiod-set och deras betygsättningsperioder.

Varje betygsättningsperiod-set visar namnet på betygsättningsperiod-setet [1] och de associerade terminerna [2].

Hantera betygsättningsperiod-set

För att redigera namnet eller termin(er) för ett betygsättningsperiod-set, klicka på ikonen Redigera [1]. För att ta bort betygsättningsperiod-setet, klicka på ikonen Radera (Delete) [2].

Lägg till betygsättningsperiod-set

För att lägga till ett nytt betygsättningsperiod-set, klicka på knappen Lägg till uppsättning betygsättningsperioder .

Se Omdömesperioder

För att se en betygsättningsperiod, expandera betygsättningsperiod-setet genom att klicka på pilen intill namnet på setet [1].

Varje betygsättningsperiod visar namnet på betygsättningsperioden [2], startdatum [3], slutdatum [4] och stängningsdatum [5].

Om dina betygsättningsperioder är viktade, kan du se varje betygsättningsperiods viktade procenttal [6]. Procenttalen för hela betygsättningsperiod-setet kan summera alla tal och måste inte uppgå till 100 %.

Anteckningar: Under datumfälten, visar Canvas tidszondatum och tidpunkt enligt kontexten. Om du hanterar ett konto i en annan tidszon än din lokala tidszon, visas kontotider och lokala tider som referens.

Hantera Betygsättningsperioder

För att redigera datum för en betygsättningsperiod, klicka på ikonen Redigera [1]. För att ta bort en betygsättningsperiod, klicka på ikonen Radera (Delete) [2].

För att lägga till ytterligare en betygsättningsperiod, klicka på knappen Lägg till betygsättningsperiod [3].

Visa avslutade betygsättningsperioder

När en betygsättningsperiod har avslutats, ska befintliga betygsättningsperiod-set aldrig redigeras och återanvändas för framtida terminer. Framtida terminer ska läggas till ett nytt betygsättningsperiod-set, med datum som definieras specifikt för den framtida terminen. Eftersom terminsdatum oftast varar ett helt år, ska nya betygsättningsperiod-set endast skapas årligen.

Att behålla avslutade terminer och deras associerade betygsättningsperioder säkerställer att betygsrapporter är korrekta.