Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur visar jag betygsättningsscheman i ett konto?

Hur visar jag betygsättningsscheman i ett konto?

Du kan se ditt kontos betygsättningscheman inklusive betygsättningsscheman som har skapats för ditt konto. Du kan också redigera och radera betygsättningsscheman vid behov.

Alla betygsättningsscheman som skapas i ditt konto visas också i underkonton.

Öppna konto (Account)

Öppna konto (Account)

Klicka på länken Administratör (Admin) [1], och sedan på kontots namn [2].

Öppna Betygsättning

Öppna Betygsättning

I kontonavigeringen, klicka på länken Betygsättning.

Öppna betygsättningsscheman

Öppna betygsättningsscheman

Om Flera betygsättningsperioder är aktiverade för din institution, klicka på fliken Betygsättningsscheman.

Visa Betygsättningssystem

Sidan Betygsättningsscheman visar alla betygsättningsscheman för ditt konto.

Lägg till Betygsättningssystem

Lägg till Betygsättningssystem

För att lägga till ett betygsättningsschema för konto, klicka på knappen Lägg till betygsättningsschema.

Hantera Betygsättningssystem

För att redigera ett betygsättningsschema, klicka på ikonen Redigera [1].

För att ta bort betygsättningssystemet, klicka på ikonen Ta bort (Delete) [2].

Anteckningar:

  • Du kan bara redigera betygsättningsscheman som inte har kopplats till en kurs. Men betygsättningsscheman kan alltid raderas.
  • Om du graderar ett betygsättningsschema på kontonivå som har aktiverats på kursnivån och använts för att bedöma en student, kommer betygsättningsschemat inte att raderas från kursen.
Was this article helpful? Yes No