Hur visar jag omdömesscheman i ett konto?

Du kan se ditt kontos omdömesscheman, däribland omdömesscheman som har skapats för ditt konto. Du kan också redigera och radera omdömesscheman vid behov.

Alla omdömesscheman som skapas i ditt konto visas också i underkonton.

Öppna konto

Öppna konto

Klicka på länken Administratör (Admin) [1], och sedan på kontots namn [2].

Öppna bedömning

Öppna bedömning

I kontonavigeringen, klicka på länken Bedömning (Grading).

Öppna omdömesscheman

Öppna omdömesscheman

Om flera omdömesperioder är aktiverade för ditt lärosäte, klicka på fliken Scheman (Schemes).

Se Betygssystem

Sidan Scheman (Schemes) visar alla omdömesscheman för ditt konto.

Lägg till omdömesschema

Lägg till omdömesschema

För att lägga till ett omdömesschema för ett konto, klicka på knappen Lägg till omdömesschema (Add Grading Scheme).

Hantera omdömesscheman

För att redigera ett omdömesschema, klicka på ikonen Redigera (Edit) [1].

För att ta bort omdömesschemat, klicka på ikonen Radera (Delete) [2].

Anteckningar:

  • Du kan bara redigera omdömesscheman som inte har kopplats till en kurs. Men omdömesscheman kan alltid raderas.
  • Om du raderar ett omdömesschema på kontonivå som har aktiverats på kursnivån och använts för att bedöma en student, kommer omdömesschemat inte att raderas från kursen.