cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Vilka användarroller och tillstånd är tillgängliga i Canvas?

Vilka användarroller och tillstånd är tillgängliga i Canvas?

Det finns två typer av användare i Canvas: Användare på kontonivå och användare på kursnivå.

Canvas levereras med en standardanvändar-roll på kontonivå som inkluderar tillstånd som påverkar hela kontot samt kurser. Kontoadministratörer kan skapa användarroller på kontonivå med modifierade tillstånd. För mer information om tillstånd på kontonivå, se pdf om Canvas kontotillstånd.

Canvas har fem användarroller på kontonivå, var och en med tillstånd som kan påverka deras möjlighet att interagera med Canvas-kurser. Kontoadministratörer kan skapa användarroller på kontonivå. För mer information om användarbehörigheter på kursnivå, se PDF-filen Kursbehörigheter i Canvas.

Du kan också se en video om Canvas-tillstånd.

Roller på kursnivå

Roller på kursnivå är roller med tillstånd som ger en användare åtkomst på kursnivå. Vanligtvis kan dessa användare med dessa roller inte se mer än vad som är i deras Canvas-kurser.

Canvas tillhandahåller fem grundläggande användarroller på kursnivå som var och en inkluderar sin egen uppsättning standardtillstånd. Du kan hantera tillstånden i enlighet med din institutions behov. Du kan också skapa särskilda kursroller som skapas från en basroll. Canvas basroller är:

  • Student [1] : Dessa användare har tillstånd att skicka in uppgifter. Detta tillstånd får inte stängas av för denna roll. Studenttillstånd är begränsade, men de har tillräckliga tillstånd för att få åtkomst till och interagera med kursmaterial. Du kan också bevilja andra tillstånd till studenter.
  • TA [2]: Dessa användare har liknande tillstånd som lärare förutom att lärarassistenter inte får ha åtkomst till SIS-uppgifter. Lärarassistentrollen ar avsedd att stötta lärarrollen. Administratörer kan hantera tillstånd för lärarassistenter. Vissa institutioner kan till exempel låta lärarassistenter betygsätta studentinlämningar.
  • Lärare [3]: Lärarrollen ger en användare kursadministratörstillstånd och ger dem kontroll över deras tilldelade kurs eller kurser. Men institutioner kan ändra och begränsa dessa tillstånd vid behov, beroende på din institutions behov.
  • Designer [4]: Dessa användare har åtkomst till och kan skapa kursinnehåll, inklusive meddelanden, uppgifter, diskussioner och quiz. Designeråtkomst till studentinformation kommer att variera från institution till institution. Men designers har inte åtkomst till omdömen. Om din institution inte använder kursdesigners, kan du välja att använda denna roll som ytterligare en lärarassistentroll som har fler tillstånd än en vanlig lärarassistent.
  • Observatör [5]: Denna användarroll kan kopplas till en studentanvändare som är registrerad på en kurs. Till exempel föräldrar, vårdnadshavare och/eller mentorer kan vilja kopplas till en student för att se deras kursframsteg. Observatörer har oftast minst antal tillstånd.

Obs! Alla användartillstånd sipprar ner genom ett konto. Alla ändringar av tillstånd kommer dessutom att påverka alla användare som är tilldelade en roll. Du kanske behöver skapa en särskild användarroll på kursnivå för användare vars tillstånd på kursnivå du vill skilja från andras.

Roller på kontonivå

Kontoadministratörer har befogenhet att upprätta tillstånd för alla användare i Canvas. Administratörer kan skapa ytterligare roller på kontonivå med tillstånd på kontonivå. Standardtillstånden för kontoadministratörer kan inkludera åtkomst till allt på kontot samt möjlighet att utge sig för att vara användare.

Varje underkonto har sin egen tillståndssida så administratörer kan skapa roller på kontonivå i ett underkonto och lägga till underkontotillstånd direkt i underkontot. Underkontoadministratörer kan endast hantera tillstånd och inställningar för de underkonton som de blivit tilldelade. Men vissa tillstånd kanske inte är tillgängliga för underkonto-användare. För att läsa mer, se pdf Konto- kontra underkontojämförelser.If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback