Vilka integreringar stöds i ett Canvas-konto?

Denna artikel beskriver standarden och integreringar som stöds och är tillgängliga i Canvas. Kontakta din kundframgångschef (Customer Success Manager) med frågor om Canvas-integreringar.

Integreringar kan aktiveras på kontonivån, via LTI-verktyg eller med hjälp av din kundframgångschef (Customer Success Manager). Integreringar i kursiv stil utgör en partiell integration.

Standardintegreringar

Canvas stöder inhemskt följande tekniska funktioner:

 • Användarmeddelanden
 • Anpassning temaredigering konto
 • CAS-, LDAP- och SAML-autentisering
 • Funktioner användarprofil
 • RSS/Atom-feeds
 • iCal
 • Schemaläggning j´kalendermöten
 • EpPack/Utgivarinnehåll
 • IMS QTI
 • Exporter av offline-kursinnehåll (HTML eller ePub)
 • Podcastsändningar
 • E-portföljer
 • Grundläggande LTI
 • SCORM (endast uppgifter)
 • Common Cartridge
 • Förhandsgranskningar av dokument
 • Mediaspelare
 • Aviseringar
 • Studentinformation System-importer

 

Följande tredjepartsleverantörer tillhandahåller standardintegreringar i flera Canvas-funktioner:

 • LaTex (Rich Content Editor)
 • Big Blue Button—grundläggande hosting (konferenser)
 • Google Docs (uppgifter, samarbeten, filer, Rich Content Editor)
 • Microsoft Office (uppgifter, samarbeten, filer, Rich Content Editor)

Integreringar som stöds

Canvas tillhandahåller valfri integreringar med många olika tredjepartsleverantörer:

Webbtjänster

 • Twitter
 • Delicious
 • Skype
 • Diigo
 • SMS
 • YouTube
 • Google Docs/Förhandsgranskning

 

Samarbete

 • Diigo
 • Adobe Connect
 • Big Blue Button (premiumhosting)
 • Wimba
 • Microsoft Office 365

 

Pedagogisk

 • Turnitin
 • Wimba
 • Equella
 • Respondus
 • Google Drive
 • Microsoft Office 365

 

Multimedia

 • Kaltura
 • Equella
 • Flickr

 

Kalender

 • Outlook
 • Google

 

Kursimporter

 • WebCT (Blackboard Vista)
 • Blackboard
 • Angel
 • Moodle 1.9/2.x
 • D2L

 

Course Cartridges

 • McGraw-Hill course cartridges
 • Cengage