cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Vilka är de grundläggande datorspecifikationerna för Canvas?

Vilka är de grundläggande datorspecifikationerna för Canvas?

Detta är en lista med grundläggande krav för datorsystem för att använda Canvas. Det rekommenderas alltid att använda de senaste versionerna och bättre anslutningar. Canvas kommer fortfarande att fungera med minimikraven, men du kan uppleva långsammare laddningstider.

Canvas och dess hosting-infrastruktur är utformade för maximal kompatibiltet och minimikrav.

Skärmstorlek

Canvas ses bäst med minsta upplösning på 800x600. Om du vill se Canvas på en enhet med en mindre skärm, rekommenderar vi att använda Canvas mobil-app.

Operativsystem

 • Windows 7 och senare
 • Mac OSX 10.10 och senare
 • Linux - chromeOS

Stöd för mobiloperativsystem inbyggd app

Från och med den 5 januari 2019, kräver android-appar version 5.0 eller senare och iOS-appar kräver version 12 eller senare. Alla android- och iOS stöder båda de två senaste versionerna av deras respektive operativsystem.

Datorhastighet och processor

 • Använd en dator som är 5 år eller yngre när det är möjligt.
 • 1GB RAM
 • 2GHz-processor

Internethastighet

 • Canvas har tillsammans med kompatibilitet och webbstandarder noggrant tagits fram för att hysa miljöer med låg bandbredd.
 • Minimum 512kbps

Skärmläsare

 • Macintosh: VoiceOver (senaste version för Safari)
 • PC: JAWS (senaste version för Firefox)
 • PC: NVDA (senaste version för Firefox)
 • Det finns inget skärmläsarstöd för Canvas i Chrome
Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.