Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Vilka krav ställer Canvas på webbläsare och datorer?

Vilka krav ställer Canvas på webbläsare och datorer?

För bästa prestanda bör du använda Canvas i de senaste, eller närmast föregående fullversionerna av Chrome, Firefox, Edge eller Safari. Eftersom den är byggd med webbstandarder kan Canvas användas på Windows, Mac, Linux, iOS, Android, eller vilken annan enhet som helst som har en modern webbläsare.

För att köra Canvas krävs att du använder de senaste kompatibla webbläsarversionerna. Du bör hålla ditt operativsystem uppdaterat med de senaste säkerhetsuppdateringarna och -uppgraderingarna. 

Webbläsare som stöds

Canvas stödjer den nuvarande och den första föregående huvudversionen av följande webbläsare:

 • Chrome 100 och 101
 • Firefox 98 och 99 (utökade versioner stöds inte*)
 • Edge 100 och 101
 • Respondus Lockdown Browser (support för senaste systemkrav)
 • Safari 14 och 15 (endast Macintosh)

Du kan bekräfta att webbläsaren du har är uppdaterad genom att använda webbläsarkontrollverktyget i steget nedan.

Du bör alltid använda den senaste versionen av din föredragna webbläsare. Din webbläsare kommer att meddela dig när en ny version är tillgänglig.

Obs! Safari 13.1 och senare versioner innehåller en uppdatering som kan orsaka problem vid nedladdning av filer, visning av bilder och chattaviseringar i Canvas. Canvas-teknikerna arbetar för närvarande på en lösning för det här problemet. Under tiden kan du undvika problem med filer, bilder och aviseringar genom att inaktivera förhindrande av spårning mellan webbplatser i Safari när du använder Canvas. Om inaktivering av förhindrande av spårning mellan webbplatser inte löser problemen kan du testa en annan webbläsare som stöds.

Banner för webbläsare som inte stöds

Vissa webbläsare som stöds kan fortfarande producera en banderoll med texten Din webbläsare uppfyller inte minimikraven för Canvas. Om du har uppgraderat din webbläsare men du fortfarande ser varningen, prova att logga ut från Canvas och rensa dina cookies ifrån din webbläsare.

Utökade webbläsarversioner för företag

Chrome och Firefox erbjuder utökade versioner för företag (ESR:er) som hanterar klientdatorer. Chrome ESR kan uppdateras med den befintliga fullständiga versionen när som helst. Men Firefox ESR uppdateras endast för var sjunde större version, vilket gör att Firefox ESR överlappar med utdaterade versioner. På Firefox ESR-webbsidan står det att support på ESR-versionen kanske inte erbjuds för alla webbapplikationer på grund av att den här versionen har försenats. Institutioner som använder Firefox ESR bör överväga att distribuera den senaste versionen för att få den bästa Canvas-upplevelsen.

* Varningsbannern för ESR-versioner gäller fortfarande och visas i Canvas i alla webbläsarversioner under minimikravet.

Kända webbläsarbeteenden

Liksom alla Canvas-funktioner, motsatt beteende relaterat till webbläsare prioriteras av våra produkt-team, och visa beteenden från tidigare versioner kanske inte är lösta. Om det finns ett beteende i den tidigare versionen av webbläsaren som inte existerar i den nuvarande versionen, är den bästa lösningen att uppdatera till den senaste versionen av webbläsaren.

Tillgänglighet

Canvas engagerar sig för W3C:s webbtillgänglighetsinitiativ. Om du vill veta mer om vilka skärmläsare och webbläsarkombinationer som stöds, se dokumentet Canvas-standarder för tillgänglighet.

JavaScript

JavaScript måste vara aktiverat för att köra Canvas.

Plugins och tillägg för webbläsare

Vissa webbläsar-plugins eller tillägg kan orsaka konflikt med Canvas och påverka funktionaliteten. Om du upplever ett beteende som inte tillåter dig att titta på eller delta i canvas kurser, se till att du har inaktiverat tillägg eller plugins som interagerar med din webbläsare.

För felsökning, överväg att logga in på canvas med hjälp av ett inkognito- eller privat webbläsarfönster vilket ger en webbläsarsession utan föregående sök- eller surfhistorik, med cookies i webbläsaren eller andra faktorer som kan störa webbläsaren. Om du har möjlighet att se och delta i Canvas med hjälp av ett inkognito- eller privat webbläsarfönster, är beteendet du upplever sannolikt relaterade till webbläsaren och inte Canvas.

Webbläsarens Integritetsinställningar

Vi rekommenderar att du följer alla säkerhetspolicyer för webbläsare som fastställts av din institution, speciellt om du använder Canvas på en dator som din institution har tillhandahållit.

När innehåll visas anpassar sig Canvas som standard till webbbläsarens inställningar. Vissa webbläsare kan ibland göra ändringar i sina integritetsinställningar för att skydda användare från potentiellt oskyddat innehåll. Oskyddat innehåll identifieras med prefixet http: // i webbadressen och kan skapa blandat innehåll i din Canvas sida. Säkert innehåll identifieras med https: // prefix i webbadressen. För den bästa användarupplevelen bör innehållet vara säkert för att undvika webbläsarkonflkter.

 • Om du är en Canvas-administratör kan osäker innehåll orsakas av att vara värd för en osäker JS/CSS-fil utanför Canvas. Om anpassade uppladdningar stöds för ditt konto kan du vara värd för din fil i Canvas Theme Editor, som löser eventuella webbläsarkonflikter.
 • Om du är en Canvas instruktör som bäddar in Canvas lektioner i din kurs kan du förhindra webbläsarsproblem med blandat innehåll med hjälp av Canvas Guides URLs. 

Kända webbläsarbeteenden

Chrome, Edge, Firefox och Safari använder HTML5 för att visa webbinnehåll, vilket ger en snabbare och säkrare webbupplevelse. För bästa prestanda i Canvas bör innehåll designas med stöd för HTML5.

I webbläsare som Safari visas aldrig osäkert innehåll i webbläsaren.

Men i Chrome och Firefox har du alternativet att visa osäkert innehåll. Var uppmärksam på restrektioner och var försiktig när du väljer att visa osäkert innehåll.

Det följande är kända problem i vissa webbläsare som kan blockera eller skapa blandat innehåll inom Canvas.

Chrome Säkerhet

Chrome Säkerhet

Google Chrome kontrollerar att det innehåll du granskar ifrån webbplatsen överförs säkert. Om du besöker en sida i din Canvas kurs som är kopplad till osäkert innehåll, kommer Chrome att visa en sköld-ikon [1] i webbläsarens adressfält.

Du kan välja att åsidosätta säkerhetsbegränsningen och visa innehållet ändå genom att klicka på skärmikonen och sedan klicka på Ladda osäkra skript (Load unsafe script) knappen [2].

Chrome mediabehörigheter

Chrome mediabehörigheter

Chrome har sitt eget medietillstånd inom sin webbläsare. Om du vill använda din dators kamera och mikrofon med Canvas-funktioner ska du tillåta åtkomst till Canvas via Chromes behörighetsinställningar för mediefiler. Den är prompten visas precis nedanför adressfältet [1]. Tillåt åtkomst genom att klicka på knappen Tillåt (Allow) [2].

Firefox säkerhet

Firefox säkerhet

Firefox kontrollerar att det innehåll du granskar ifrån webbplatsen överförs säkert. Om du besöker en sida i din Canvaskurs som är kopplad till osäkert innehåll, kommer Firefox att visa ett lås med en varnings-ikon i webbläsarens adressfält [1].

Du kan välja att åsidosätta säkerhetsbegränsningen och visa innehållet ändå genom att klicka på låset med en varnings-ikon och klicka på pilen för att expandera dina alternativ [2], och välj Inaktivera Skydd (Disable Protection for now) alternativet [3].

Datorspecifikationer

För bästa prestanda bör du ansluta till Canvas med en dator som har stöd för de senaste webbläsarversionerna. Du rekommenderas att använda en dator som är högst fem år gammal och som har minst 1 GB RAM-minne.

Operativsystem

För att köra Canvas krävs att du använder de senaste kompatibla webbläsarversionerna. Du bör hålla ditt operativsystem uppdaterat med de senaste säkerhetsuppdateringarna och -uppgraderingarna.

Internethastighet

Canvas har tillsammans med kompatibilitet och webbstandarder noggrant tagits fram för att hysa miljöer med låg bandbredd.

Du rekommenderas att använda en internetuppkoppling på minst 512 k/bit.

Skärmläsare

 • Macintosh: VoiceOver (senaste version för Safari)
 • PC: JAWS (senaste version för Chrome och Firefox)
 • PC: NVDA (senaste version för Chrome och Firefox)

Canvas på mobila enheter

Canvas är optimerat för stationära skärmar, så att använda små displayer som tex finns på telefoner kan vara en mindre behaglig upplevelse. För den bästa användarupplevelsen, ladda ner Canvas mobilapplikationer. Canvas-mobilappar kräver Android 8.0 eller senare och iOS 13.0 eller senare.

Canvas har ett begränsat stöd för inbyggda mobila webbläsare på surfplattor. För ytterligare information, hänvisa till begränsad-support för mobila webbläsare.

Mobil-webbläsare

Besök Apple Store eller Play Store för att ladda ner mobila webbläsare. Följande stora webbläsare är kompatibla med mobila enheter:

iOS

 • Safari (standardwebbläsare med begränsad Canvas-support)
 • Chrome

Android

 • Chrome (standardwebbläsare med begränsad support för Canvas)*
 • Internet
 • Firefox

 

*Standardwebbläsaren i Android varierar per mobilenhet.

Was this article helpful? Yes No