Hur aktiverar jag ett betygssystem för en kurs?

Ett betygsättningsschema är en uppsättning kriterier som mäter olika prestationsnivåer i en kurs. Betygssättningsscheman på kursnivå är betygssättningsscheman som kan definieras på både kursnivå och uppgiftsnivån. Utan ett betygsättningsschema mäts inte poäng mot någon specifik standard.

Du kan aktivera ett betygsättningsschema skapat av din institution, eller så kan du lägga till ett nytt betygsättningsschema specifikt för din kurs.

Se en video om Betygsättningsscheman.

Gemensamma betygsättningsscheman

Genom att använda ett betygssystem som byggts av din institution länkar schemat i din kurs - det importerar inte som ett nytt schema i kursnivån. Du kan skapa valfri typ av betygsättningsschema genom att redigera namnet och procentvärdet för varje post. När du aktiverar ett betygsättningsschema för en kurs, tillämpas betygsättningsschemat på studentens slutomdömen utöver det totala procenttalet.

Anmärkningar:

  • Betygsättningsscheman stöder endast två decimaler.
  • De enda poäng som tillåts i omdömesboken är de som definieras i betygsättningsschemat.
  • Poster i omdömesboken som inte är specifikt definierade i betygsättningsschemat går tillbaka till ikonen som visar att inlämningen måste betygsättas. Beroende på en uppgifts visningsomdöme, kan vissa poster i omdömesboken inte omvandlas till ett betygsättningsschema.

 

Bokstavsomdömen

Bokstavsomdömen

Bokstavsomdömen är den mest traditionella typen av betygsättningsschema och är standardformatet för nya betygsättningsscheman. Endast poäng som stöds är tillåtna i omdömesboken, så om du bygger ett bokstavsbetygsschema med namnvärden för endast A, B och C, kan du inte ange en poäng som omvandlas till ett A- eller B+.

Prestation

Prestation

Betygsättningscheman för prestation baseras på en standard för individuell prestation. Endast poäng som stöds är tillåtna i omdömesboken så om du bygger ett prestationsschema med namnvärden på endast Utmärkt och Dålig, kan du inte ange en poäng för God.

Betygsättningsscheman för kurs

Betygsättningsscheman för kurs

När du aktiverar ett betygsättningsschema för en kurs, tillämpas betygsättningsschemat på studentens slutomdömen utöver det totala procenttalet. Läs hur du aktiverar ett betygsättningsdchema för kurser.

Studentvy

Studentvy

Studenter kan se resultaten för omdömesschemat på sin sida Omdömen.

Betygsättningsscheman för uppgifter

Betygsättningsscheman för uppgifter

Betygsättningsscheman kan tillämpas specifikt till individuella uppgifter. Varje uppgift inkluderar ett fält som gör det möjligt för dig att välja hur omdömet visas i omdömesboken och på sidan med studentömdömen. Läs hur du aktiverar ett betygsättningsdchema för uppgifter.

För Bokstavsbetygsscheman, kan du ange poäng i omdömesboken beroende på uppgiftens visningstyp:

  • För alla uppgiftstyper kan du ane omdömen som poäng eller ett procenttal. Om en uppgift t.ex. är värd 10 poäng och studenten tjänar 9, kan du ange 9 eller 90 % (vilket visar omdömet som definieras i procentintervallet).
  • När ett visningsomdöme för en uppgift specifikt är inställd på Bokstavsbetyg, kan du också ange ett bokstavsbetyg direkt som t.ex. ett A.

För Prestationsscheman, kan du ange poäng i omdömesboken med poäng-, procent- eller prestationsvärde. Om en uppgift t.ex. är värd 10 poäng och studenten tjänar 9, kan du ange 9 eller 90 % (vilket visar prestationen som definieras i procentintervallet). Du kan också ange ett prestationsvärde direkt.

Obs! Betygsättningsscheman gäller inte för uppgiftsgrupp-kolumner i omdömesboken.

Studentvy

På sidan Omdömen kan studenter se sina omdömen med såväl intjänade poäng som omdömesschemats motsvarande poäng.