Hur använder jag HTML-vyn i Innehållsredigeraren som instruktör?

Innehållsredigeraren kommer att upphöra i en framtida version. Du kan aktivera funktionen för nya innehållsredigeraren i funktionsalternativen för kursen.

Du kan använda Innehållsredigeraren för att bädda in innehåll med HTML. Rich Content Editor används till funktioner som stödjer den (Meddelanden, Uppdrag, Diskussioner, Sidor, Quiz, eller Kursplan).

När du försöker att göra anpassad HTML-kodning i Canvas, kanske du upptäcker att vissa HTML-koder inte fungerar när du sparar dem. Detta beror på att Canvas endast stöder vissa HTML-element av säkerhetsskäl. Detta gäller också för innehåll som kopierats och klistrats in från en extern källa. Nedan är en länk till en lista med HTML-taggar som är tillåtna i Canvas. HTML-taggar som inte är i denna lista kan utelämnas ur Canvas innehållsredigerare när du sparar ditt arbete. Visa Canvas HTML Editor Allowlist PDF för mer information.

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor genom att använda en av Canvas funktioner som stöder redigeraren.

Öppna HTML-redigerare

Öppna HTML-redigerare

Klicka på länken HTML-redigerare.

Obs! När den är i HTML-vy, kan du växla tillbaka genom att klicka på länken Rich Content Editor (Innehållsredigerare).

Ange Innehåll

Ange Innehåll

Redigera ditt HTML-innehåll

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på Spara-knappen.

Anteckningar: När Rich Content Editor används i uppgifter, diskussioner, sidor och quizzes har du alternativet att Spara & publicera. När Rich Content Editor (innehållsredigeraren) används i kursplanen och diskussionssidor kan Sparaknappen visas som Uppdatera kursplan-knapp eller Skicka svar-knapp.