Hur importerar jag ett Canvas kursexportpaket?

Om du har ett exportpaket för en Canvaskurs från någon annan som du vill använda i Canvas, eller om du tidigare har exporterat en kurs, kan du importera kursen som ett exportpaket för en Canvaskurs. Ett exportpaket importeras som en IMSCC-fil.

Anteckningar:

  • När de importeras till en kurs, har kursexporter samma begränsningar som kursimporter. För mer information, se avsnittet importinnehåll i guiden Grunder om Canvas.
  • När du importerar ett exportpaket för en Canvaskurs, skriver paketet över några av de befintliga kursinställningarna. Om din destinationskurs till exempel upprättats med en privat upphovsrätt, och du importerar ett paket som har en creative commons (CC)-upphovsrätt, ändras upphovsrättslicensen i destinationskursen från Private till CC. Granska kursinställningarna efter en kursimport för att säkerställa att importinställningarna fortfarande är på plats.
  • Import av samma kursexportspaket mer än en gång skriver över befintligt innehåll i kursen. För att undvika detta kan du ladda ned exportfilen igen för att skapa en ny kursexportfil innan du importerar filen igen i kursen. När du importerar filen kommer kursen att innehålla både det innehåll som du först importerade och innehåll från den åternedladdade exportfilen.
  • Kurser tilldelas en specifik begränsning av filstorlek för lagringen av filen. Filstorleken på ditt kursexportpaket måste vara mindre än kvoten för din kurs som visas i kursstatistiken. Om du inte har tillräckligt lagringsutrymme i din kurs för att importera exportpaketet, vänligen kontakta din Canvas-administratör.
  • Instruktörer måste manuellt prenumerera på eller aktivera tillkännagivande om diskussioner och meddelanden efter att ha importerat dem till en ny kurs.
  • Om du importerar en New Quizzes-bedömning och sedan omimporterar samma bedömning kommer Canvas att gå tillbaka till den ursprungliga bedömningen. Om du vill importera ändringar till en New Quizzes-bedömning måste du duplicera bedömningen och sedan importera den till din kurs.
  • Exportpaket i Canvas for Elementary kvarhåller Canvas for Elementary-temat vid import.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kursnavigeringen, klicka på länken Inställningar (Settings).

Importera innehåll till kursen

Importera innehåll till denna Kurs-knapp

Klicka Importera innehåll till denna kurs (Import Content into this Course) för att importera innehåll.

Välj filtyp

Välj Canvas kursexportpaket

I den nedrullningsbara menyn för Innehållstyp, välj alternativet Canvas kursexportpaket .

Välj fil

Välj fil

Klicka på knappen Välj fil (Choose File).

Öppna filen

Öppna filen

Välj den .imscc-fil du vill importera [1]. Klicka på knappen Öppna (Open) [2].

Välj innehåll att flytta

Välj kurs

För att importera hela innehållet, klicka på radioknappen Allt innehåll (All content) [1]

Om ni vill välja ett specifikt innehåll, välj specifikt innehåll (Select specific content) [2].

Obs! Om du väljer alternativet med specifikt innehåll måste du välja det innehåll som du vill importera efter att du granskat de övriga sidalternativen. När du börjat importera innehållet kan importvalet inte avbrytas.  

Justera händelser och inlämningsdatum

Välj kurs

Om du vill justera slutdatum i samband med kurshändelser och uppgifter, klicka på Justera händelser och slutdatum (Adjust events and due dates) kryssrutan.

Visa varningsmeddelande om innehållsimport

Visa varningsmeddelande om innehållsimport

När innehåll importeras visas ett meddelande som förklarar att om samma kursinnehåll importeras eller exporteras mer än en gång så skrivs befintligt innehåll över i kursen.

Importera quiz

Importera quiz

Klicka på knappen Importera [1].

En förloppsindikator visar uppladdningsstatus i procent [2].

Se Aktuella jobb

I sektionen aktuella jobb visas status för importen. Löpande rapporter visar ett förloppsfält som visar tiden som återstår för att slutföra importen [1].

Om du väljer ett specifikt innehåll i din kurs, kommer det aktuella jobbet visas som Väntar på att Väljas [2], vilket innebär att du måste välja det innehåll du vill importera.

Importen kan även visa andra statusindikatorer som en del av importprocessen. Lär dig mer om statusar för kursimport.

Visa innehåll från en avslutad kursimport genom att öppna kursen från en länk i kursnavigationen.