Hur laddar jag upp en video med Rich Content Editor som instruktör?

Innehållsredigeraren kommer att upphöra i en framtida version. Du kan aktivera funktionen för nya innehållsredigeraren i funktionsalternativen för kursen.

Du kan använda Rich Content Editor för att ladda upp en video. Rich Content Editor används till funktioner som stödjer den (Meddelanden, Uppdrag, Diskussioner, Sidor, Quiz, eller Kursplan).

Canvas låter dig ladda upp mediatyper som stöds.

Canvas konverterar filen upp till 500 MB. Om en fil överstiger gränsen på 500 MB kan du vara värd för filen via en extern källa som YouTube och bädda in den med hjälp av Rich Content Editor. Om du vill veta mer om tillgängliga alternativ för att använda mediefiler i Canvas, kan du se Canvas Media Comparison PDF.

Canvas video stödjer även bildtexter. När du spelat in och sparat en videon, lär dig hur du kan lägga till bildtexter till videon.

Obs! Videor visas som standard i den lägsta upplösningen. Användare kan hantera uppspelningsalternativ för videor i menyn för videoinställningar.

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor genom att använda en av Canvas funktioner som stöder redigeraren.

Öppna verktyget för mediakommentar

Öppna verktyget för mediakommentar

Klicka på Media-ikonen.

Ladda upp Media

Ladda upp Media

Klicka på Ladda upp Media (Upload Media) flik.

Välj Videofil

Välj Videofil

Välj Välj videofil (Select Video File) knappen.

Öppna Videofil

Öppna Videofil

Välj videoklippet du vill ladda upp [1]. Klicka på knappen Öppna (Open) [2].

Ladda upp videofil

Ladda upp videofil

Statusraden kommer att visa dig förloppet på din videouppladdning. Hastigheten på din uppladdning beror på din internetanslutning och storleken på din video. Vänta på att din media laddas upp. När förloppsindikatorn är full kommer det här fönstret stängas automatiskt.  

Se uppladdad video

Se uppladdad video

Visa din video automatiskt infogad i innehållsredigeraren.

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara.

Anteckningar: När Rich Content Editor används i uppgifter, diskussioner, sidor och quizzes har du alternativet att Spara & publicera. När Rich Content Editor används i kursplanen och diskussionssidor kan Sparaknappen visas som "Uppdatera kursplan eller Skicka svar".